Economische betrekkingen [fr]

Frankrijk onderhoudt nauwe handelsbetrekkingen met Nederland, die worden ondersteund door een gunstiger conjunctureel klimaat. Ze blijven echter onevenwichtig. Nederland is de 8e afnemer van Frankrijk met 42 miljard euro aan jaarlijkse handel (3,7% van de Franse export, 16,9 miljard euro) en de 8e leverancier (4,7% van de Franse import, 25,4 miljard euro). Frankrijk is de 4e afnemer en de 6e leverancier van Nederland. Na een 5 jaar durende geleidelijke afname, steeg de Frans-Nederlandse handel met +7,9% in 2017, hetgeen tegelijkertijd plaatsvond met de economische herstelperiode in beide landen en met de heropleving van de wereldhandel. De Franse exportcijfers hebben zich aanzienlijk hersteld (+5,6% in 2017, ten opzichte van -8,1% in 2016), maar in een langzamer tempo dan de Franse importcijfers (+9,5% in 2017, +7,3% in 2016), waardoor het Franse handelstekort toenam. Het tekort met Nederland (8,4 miljard euro, het dubbele ten opzichte van 2015) is nu het op twee na grootste bilaterale tekort van Frankrijk, na Duitsland en China.

De snelle toename van het tekort moet echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, rekening houdend met
(i) de nog altijd bestaande kloof tussen de twee landen wat betreft de bijdrage aan de groei van de interne vraag, die automatisch het gebrek aan evenwicht in de handel kan bevorderen
(ii) de rol van Nederland als handelsplatform van de EU met de rest van de wereld: de Nederlandse handel (120% van het bbp, waarvan bijna de helft wederuitvoer) heeft als vanouds een tekort met China en de Verenigde Staten en een overschot met de grootste EU-landen.

Wederzijdse investeringen weerspiegelen ook de aantrekkelijkheid van Nederland en de nauwe bilaterale economische betrekkingen. Nederland is met 132 miljard euro het op één na belangrijkste gastland voor Franse buitenlandse directe investeringen (BDI). Ook is Nederland de op één na grootste buitenlandse investeerder in Frankrijk met een BDI van 93 miljard euro (ongeveer 40 miljard euro na correctie met betrekking tot structuren waarbij holdings zijn betrokken). Deze cijfers weerspiegelen de aantrekkelijkheid van Nederland, met name op het gebied van belastingen, maar ook op het gebied van connectiviteit en kwaliteit van het personeel. De Franse aanwezigheid in Nederland is aanzienlijk. Er zijn ongeveer 130.000 mensen in dienst bij bijna 1.400 Franse bedrijven die 50 miljard euro aan omzet genereren, onder andere in de transportsector (Air France KLM, Transdev-Connexxion, enz.), de energiesector (Engie, Total, Air Liquide, etc.) en de agri&food-sector (Danone). In Frankrijk zijn er bijna 1.700 Nederlandse locaties met 260.000 medewerkers. Het weerspiegelt de sterke punten van de Nederlandse economie: agri & food (Unilever, Heineken, Wessanen, DSM), retail (Action, Hema, Zeeman), de chemisch/farmaceutische industrie (SHV, Akzo-Nobel), elektronica (Philips), aardolieproducten (Shell), logistiek en transport (TNT, enz.) en financiële diensten (ING).

Zie ook: het laatste nieuws op economisch gebied

gepubliceerd op 16/04/2019

naar boven