Economische betrekkingen [fr]

De intensiteit van de economische handelsrelaties tussen Frankrijk en Nederland blijkt uit de globale omvang van het handelsverkeer, dat in 2014 39 miljard euro bedroeg. De twee landen zijn belangrijke economische partners van elkaar: Frankrijk is de 7e leverancier van Nederland en zijn 3e klant. Omgekeerd is Nederland de 7e klant van Frankrijk en zijn 8e leverancier.

Het bilaterale handelsverkeer stijgt sinds 2010 aanhoudend, en blijft een ruim handelstekort vertonen voor Frankrijk (-4 miljard in 2014, zevende handelstekort van Frankrijk). Voor Nederland, dat een knooppunt is voor Europese handel (44% van de invoer wordt weer uitgevoerd), vooral via de haven van Rotterdam, gaat het juist om een handelsoverschot. De reden van de verslechtering van de handelsbalans die de afgelopen tien jaar (vooral vanaf 2007) heeft plaatsgevonden, is de daling van de Franse export naar Nederland (2% minder dan in 2011). De oorzaak van deze daling is de verminderde binnenlandse vraag in Nederland en het gebrek aan grootschalige handelscontracten tussen de twee landen. Frankrijk, dat zijn marktaandeel heeft gestabiliseerd rond de 4%, lijkt te kampen met een imagoprobleem, terwijl Franse bedrijven zich proberen aan te passen aan een binnenlandse Nederlandse markt die gevoeliger is voor prijs dan voor kwaliteit.

Ondanks dat de invoer in Frankrijk sinds 2011 lijkt te zijn gestabiliseerd, door de prestaties van Nederland in de levensmiddelensector blijft het handelstekort van Frankrijk oplopen. Deze sector beslaat meer dan een kwart van de handel tussen Frankrijk en Nederland en is voor Frankrijk de grootste verliespost.

Ook op het gebied van investeringen zijn Frankrijk en Nederland uitstekende partners. Frankrijk neemt de 3e plaats in voor wat betreft de directe buitenlandse investeringen (DBI) in Nederland. De wederzijdse investeringen hebben betekenisvolle transacties opgeleverd, vooral op het gebied van vervoer en energie: de fusie Air France-KLM in 2004, en in het verlengde daarvan de samenwerking tussen Schiphol en de Parijse vliegvelden; de overname van het openbaar vervoerbedrijf Connexxion door Transdev in 2007; de overname van Goal Petroleum door TOTAL en de overname van de activa van de NAM (aardgas) door o.a. GDF-Suez. Franse bedrijven hebben zo een succesvolle krachtenbundeling met hun Nederlandse partners tot stand kunnen brengen, waardoor meerdere malen mondiale leiders in diverse sectoren zijn ontstaan (Air France-KLM; Danone-Numico). Omgekeerd investeren Nederlandse bedrijven in Frankrijk. De sectoren die de voorkeur genieten, vormen een weerspiegeling van de sterke kanten van de Nederlandse economie: voedingsmiddelen (Unilever, Heineken, DSM), chemie (SHV, Akzo-Nobel), elektronica (Philips), logistiek en transport.

Het Frans-Nederlands Economisch Jaar is van start gegaan tijdens de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht op 3 juli 2015. Bij deze gelegenheid waren het Nederlandse Koninklijke paar en de Franse minister van Economische Zaken, Industrie en Digitale Economie, Emmanuel Macron, aanwezig.

Meer over de economische samenwerking

gepubliceerd op 19/01/2016

naar boven