Economische betrekkingen [fr]

Hoe innig de economische en commerciële betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland zijn, blijkt uit de omvang van het handelsverkeer, dat volgens de cijfers van de Franse douane in 2016 39,2 miljard euro bedroeg. De twee landen zijn belangrijke economische partners van elkaar: Frankrijk is de 6e leverancier en 4e afnemer van Nederland en Nederland is de 6e leverancier en 7e afnemer van Frankrijk.

Het bilaterale handelsverkeer vertoont echter een ruim handelstekort voor Frankrijk. In 2016 is het handelstekort van Frankrijk met Nederland zelfs gestegen, voor het eerst sinds de lichte afname van het tekort tussen 2013 en 2015, en bedraagt nu 7,1 miljard euro. Sinds 2016 vormt Nederland het op twee na grootste handelstekort van Frankrijk.

De voedingsmiddelenindustrie draagt het meeste bij aan het Franse handelstekort, met een negatief handelssaldo van 2,6 miljard euro. Meer dan 40% ( bijna 3 Mrd€) van het Franse handelstekort komt voor rekening van de sector landbouw (inclusief landbouwproducten). Dit heeft alles te maken met de bloei van de Nederlandse voedingsmiddelensector. Ook conjuncturele redenen verklaren het Franse handelstekort. Zo hebben de slechte weersomstandigheden in Frankrijk in 2016 invloed gehad op de Franse landbouwproductie en dus ook de export van granen (vooral tarwe), traditioneel gezien een belangrijk product van de Franse landbouwsector. Ook de export van producten uit de olieraffinage is teruggelopen met 35,5% (hetgeen verklaard kan worden door de langdurende productiestop van de Franse raffinaderijen in de lente van 2016), terwijl Nederland op dit gebied wereldwijd de grootste afnemer van Frankrijk is.

De verslechtering van onze handelsbalans is het gevolg van twee factoren: (I) de afname van onze export naar Nederland, die van 17,5 miljard in 2015 is gedaald naar 16 miljard euro in 2016 (- 8,4%), en (II) met een netto toename van de Franse import uit Nederland, van 21,6 miljard in 2015 tot 23,1 miljard in 2016 (+ 7%).

Ook op het gebied van investeringen zijn Frankrijk en Nederland belangrijke partners. Frankrijk neemt de 4e plaats in voor wat betreft de directe buitenlandse investeringen (DBI) in Nederland, en Nederland is op dit gebied de 2de investeerder in Frankrijk. De wederzijdse investeringen hebben belangrijke samenwerkingsverbanden opgeleverd, vooral op het gebied van vervoer en energie. Denk hierbij aan de fusie Air France-KLM in 2004, en in het verlengde daarvan de samenwerking tussen Schiphol en de Parijse vliegvelden; de overname van het openbaar vervoerbedrijf Connexxion door Transdev in 2007; de overname van Goal Petroleum door TOTAL en de overname van activa van de NAM (aardgas) door Engie. Franse bedrijven hebben zo op een succesvolle manier krachten weten te bundelen met hun Nederlandse partners tot stand kunnen brengen, waardoor mondiale leiders in diverse sectoren zijn ontstaan.

De Franse aanwezigheid in Nederland is substantieel en bestaat uit 1344 bedrijven die meer dan 129.800 mensen in dienst hebben. Zij genereren samen een omzet van 50,1 miljard euro. Deze aanwezigheid is het grootst in de sectoren transport, energie en voedingsmiddelen. Omgekeerd is de Nederlandse aanwezigheid in Frankrijk ook erg groot: Nederlandse bedrijven hebben 1861 vestigingen in Frankrijk, goed voor meer dan 121.100 banen, die samen een omzet genereren van meer dan 65 miljard euro.

Zie ook: het laatste nieuws op economisch gebied

gepubliceerd op 31/10/2017

naar boven