Emmanuel Macron: "Deze top ging niet alleen maar over de Brexit" (15 december 2017, Brussel) [fr]

Citaten uit de gezamenlijke verklaring van de president van de Republiek en bondskanselier Merkel na afloop van de Europese Raad (15 december 2017)

“We hebben zojuist een belangrijke Europese Raad afgerond, de bondskanselier heeft er zojuist de hoofdlijnen van geschetst, en deze Top ging inderdaad niet alleen over Brexit. We hebben een fase afgesloten en ik ben het volledig eens met de uitleg van de besluiten over de Brexit en alle kwesties die daarmee samenhangen. We zijn erin geslaagd de eenheid van de zevenentwintig lidstaten, de integriteit van de interne markt en de naleving van onze gemeenschappelijke regels op dit gebied te handhaven, en we zullen er ook in de tweede fase voor waken dat deze principes gehandhaafd blijven. Ik wil ook graag, net als de bondskanselier, Michel Barnier bedanken voor deze goede afloop van de eerste fase van de onderhandelingen.” (…)

“Gisteren hebben we de ambitieuze routekaart voor 25 lidstaten opgesteld, de permanente gestructureerde samenwerking, en 17 gezamenlijke projecten zijn al van start gegaan. De Raad heeft deze week, op ons gezamenlijk verzoek, ook overeenstemming bereikt over de eerste fase van het Europees Defensiefonds, waarmee we vanaf 2019 projecten kunnen financieren. En dus wat velen een jaar geleden onmogelijk leek is nu werkelijkheid geworden omdat de Commissie een voorstel heeft gedaan, en omdat we het samen hebben gesteund.

Ik heb zelf voorgesteld dat we strategische vooruitgang blijven boeken, en dat we dus samen blijven werken aan een gemeenschappelijke strategische cultuur, en zelfs nog verdergaan. We hebben gisteren ook beslissende vooruitgang geboekt in het onderwijs met duidelijke en concrete toezeggingen, zoals de versterking van Erasmus, dat in de volgende Europese begroting een prioriteit zal zijn, het openen van een stuk of twintig Europese universiteiten tussen nu en 2024, en de start van een proces van wederzijdse erkenning van diploma’s van middelbare scholen. Veel van deze voorstellen hebben we gezamenlijk gedaan, die heb ik namelijk in de aanloop naar mijn toespraak op de Sorbonne in nauw overleg met de bondskanselier voorbereid, en ik ben blij dat veel van de voorstellen die de bondskanselier over deze onderwerpen heeft gedaan ook zijn aangenomen.

Wat we op cultureel gebied hebben besloten, het gemeenschappelijk optreden ter verdediging van het auteursrecht, is van groot belang met het oog op de ontwikkelingen, vooral op het gebied van digitalisering.

Na de Top van Göteborg hebben we ook onze toezeggingen op sociaal gebied opnieuw benadrukt, met twee herzieningsclausules, één in maart 2018 en een andere in juni 2018: dit is de eerste keer dat de Raad heeft besloten zich zo regelmatig te buigen over onderwerpen in relatie tot sociale convergentie, die naar mijn mening zeer belangrijk zijn.

Ook het Europese leiderschap in de strijd tegen klimaatverandering werd, na de COP23 in Bonn en de One Planet-top van afgelopen dinsdag in Parijs, opnieuw bevestigd, wat heel belangrijk was.

De bondskanselier noemde zojuist het debat over immigratie en ik sluit me volledig aan bij wat er is gezegd. We werken veel samen op het gebied van internationale kwesties, en ik denk dat we beiden tevreden zijn over de vooruitgang, die we moeten consolideren. Echter, we hebben behoefte aan solidariteit op intern niveau, dat is essentieel. We kunnen de solidariteit op het gebied van internationale interventies niet beperken. We zijn het met elkaar eens en we hebben een doelstelling voor de conclusies van de Europese Raad, namelijk juni 2018. We zullen daarom samenwerken om tot een echte overeenkomst te komen, zowel extern als intern. Er zijn zeven teksten in behandeling die in dit perspectief moeten worden afgerond.

Wat de eurozone betreft, heeft het debat van vandaag het mogelijk gemaakt de omvang van het onderwerp te zien, zowel op korte als middellange termijn. Ik denk dat het in de huidige context belangrijk is dat we verschillende stappen met afspraken hebben gedefinieerd.”

Volledige tekst in het Frans

gepubliceerd op 11/07/2018

naar boven