Erasmus Descartes Conferentie 2020: Duurzame mode, duurzame materialen (20 november, 27 november, 4 december et 11 december 2020, online) [fr]

De Erasmus Descartes Conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Franse ambassade in Nederland en de Nederlandse ambassade in Frankrijk en heeft dit jaar ‘Duurzame mode, duurzame materialen’ als thema.

Doel van de conferentie is Nederlandse en Franse partijen op verschillende niveaus, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en publieke organisaties, bij elkaar te brengen en uitwisseling van expertise en samenwerking te stimuleren.

Naast door de wol geverfde professionals brengt de Erasmus Descartes Conferentie traditioneel ook jonge talenten samen, de Jeunes Talents, die in Frankrijk en Nederland studeren, onderzoek doen of net op de arbeidsmarkt zijn gestart, en die zich in aanloop naar de conferentie gezamenlijk in het thema van dat jaar verdiepen. Tijdens de conferentie laten we deze Jeunes Talents voor iedere deelsessie graag het spits afbijten met een korte en prikkelende pitch.

De uitdaging

De sociale en ecologische voetafdruk van de textielindustrie is zowel in de productie- als afvalfase groot. Huidige lineaire businessmodellen in de kleding en textielsector zijn op langere termijn niet houdbaar. Een transitie naar een duurzame en circulaire textielketen is onvermijdelijk. Er valt veel te behalen op alle verschillende treden van de R-ladder van de circulaire economie. Van minder consumeren, kleding laten repareren en tweedehands tot het recyclen van vezels tot nieuwe producten.

De R-ladder beschrijft strategieën voor circulariteit, zoals het verminderen, vertragen en sluiten van de materiaalcyclus van ’ontwerp tot afdank’. Verminderen heeft betrekking op het reduceren van nieuwe materialen die binnen de fashionketen worden binnengebracht. Vertragen heeft betrekking op het zo lang mogelijk behouden van kleding en materialen op het toegekende kwaliteitsniveau. Sluiten, ten slotte, gaat over het zo hoogwaardig mogelijke behoud en hergebruik van kleding (materialen).

In lijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zetten Frankrijk en Nederland zich in voor de verduurzaming van de mode-industrie. We voelen ons verbonden om deze transitie te stimuleren en kunnen onze complementaire expertise op dit gebied nog verder inzetten. Frankrijk blinkt uit in fundamenteel onderzoek naar textiel en materiaalontwikkeling en in mechanische recycling. Nederland is juist gespecialiseerd in toegepast onderzoek en chemische recycling. En door middel van design thinking en publiek-private samenwerking, waar Nederland sterk in is, ontstaan veel innovatieve projecten.

De 18e editie van de Erasmus-Descartes conferentie brengt deze expertises en talenten uit Frankrijk en Nederland bij elkaar onder de titel: Duurzame mode, duurzame materialen.

Opzet van de conferentie

De conferentie zou plaats hebben gevonden op het ENSAIT in Roubaix, deze onderzoeksinstelling maakt deel uit van een rijk textiel-ecosysteem in de regio Hauts-de-France, maar de risico’s rondom het coronavirus zijn te groot om een fysieke internationale conferentie te organiseren.

Daarom zal de conferentie online plaatsvinden, verdeeld over vier webinars op 20 en 27 november, 4 en 11 december. Het voordeel van de digitale format is dat we veel meer publiek kunnen ontvangen, zij die normaliter niet naar Frankrijk waren afgereisd of voor wie geen plek in de zaal zou zijn geweest. Ook zullen we deze format optimaal benutten om netwerken te vergroten, door de conferentie uit te zenden via een platform waar het publiek ook online met elkaar kan netwerken. Ten derde geeft het verspreid uitzenden van de webinars over vier weken ons meer tijd om breed te communiceren over de conferentie en ons bereik nog verder te vergroten.

De ronde tafels

Specifiek zullen de ronde tafels zijn:

1. Refuse & Rethink // 20 november, 9:30 – 12:00

In deze eerste deelsessie staan we stil bij de psyche van de mens, in het bijzonder: hoe verhouden mode, identiteit en ons zelfbeeld zich tot elkaar? Waarom kopen we zo vaak en zoveel nieuwe kleding en zeggen we ons tegelijk sterk voor het milieu te willen maken? Beseffen we voldoende hoe vervuilend de kledingindustrie is of zijn we simpelweg verslingerd aan de mode die sinds de Verlichting nieuw, nieuw, nieuw predikt? Vertegenwoordigers vanuit de overheid en de branche vertellen welke veranderingen al in gang zijn gezet en waar de uitdagingen voor de toekomst zitten.

In gesprek met: Frédérique Thureau, TCBL Foundation; Rosanne van Miltenburg, Fashion for Good; Daniëlle Bruggeman, Artez.

2. Rethink & Reduce // 27 november, 09:30 – 11:30

In deze tweede sessie gaan we dieper in op concrete veranderingen in de branche (‘het heden’) en in het onderwijs (‘de toekomst’): ontwikkeling van duurzame materialen en digitaal patroontekenen; nieuwe businessmodellen zoals het bieden van de mogelijkheid aan consumenten om ontwerpen voorafgaand aan de aankoop te beïnvloeden en het virtueel passen van nieuwe kleren in 3D; onderwijsmodules van nu om een generatie van duurzame ontwerpers en makers op te leiden.
In gesprek met: Anne Perwuelz, ENSAIT; Andrée-Anne Lemieux, Institut français de la Mode; Jan Mahy, Saxion.

3. Reduce & Reuse : werkkleding // 4 december, 9:30 – 11:30

Hoe springen we zuiniger met grondstoffen om en geven we deze na gebruik een nieuw leven? Deze vragen beantwoorden we in de derde deelsessie aan de hand van de casus werkkleding. Nederland en Frankrijk lopen voorop in duurzame werkkleding. Als minister van Economische Zaken besteedde president Macron al veel aandacht aan dit onderwerp en ook in Nederland heeft werkkleding de aandacht van de overheid. Dat verbaast niet: relatief veel mensen in overheidsdienst dragen werkkleding – politie, leger, zorg, brandweer – en met deze kleding kan de overheid als werkgever het goede voorbeeld geven en laten zien dat een circulaire economie binnen bereik is. Welke sprekende voorbeelden van duurzame werkkleding verdienen onze aandacht? Wat zijn de uitdagingen en oplossingen om hierin stappen vooruit te zetten?

In gesprek met: Clara Potton, Synergies TLC; Pascal Denizart, CETI; Shirley Schijvens, Schijvens Textiel B.V.

4. Reuse & Recycle: denim // 11 december, 9:30 – 11:30

Hergebruik en recycling: hoe dringen we verspilling van materialen terug? In de vierde deelsessie gaan we hier dieper op in aan de hand van de casus denim. Geen kledingstuk is zo universeel als de spijkerbroek. Denim heeft een vrijgevochten imago maar is tegelijk een vervuilend product. Hoe kan dat beter? Maak je de spijkerbroek schoner en duurzamer, dan is de kledingproductie wereldwijd meteen een stuk schoner. Sinds een jaar of tien is Amsterdam internationaal een vooraanstaande denim-stad en ook Frankrijk kent interessante initiatieven op het gebied van denim. Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben hier flink in geïnvesteerd. Wat zijn de plannen om denim nog duurzamer te maken en wat is daarvoor nodig?

In gesprek met: Thomas Huriez, 1083*; Tony Tonnaer, Kings of Indigo*; James Veenhoff, House of Denim.

* nog niet bevestigd.

Inschrijving

Schrijf u nu in via deze link

PNG

gepubliceerd op 14/10/2020

naar boven