Erasmus-Descartes Conferentie 2021: een nieuw perspectief voor de stad [fr]

Wat zijn de nieuwe perspectieven voor de stad? De Erasmus-Descartes Conferentie 2021 geeft het word aan jonge talenten naast deskundigen op het gebied van de omzetting van afval in nieuwe materialen.

Presentatie

De 19e editie van de Erasmus-Descartes Conferentie focust op de toekomst van stedelijke vernieuwing, regeneratie en transformatie. De bouwsector is de grootste producent van afval en een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in stedelijke context. Het hergebruik van bouwmaterialen en de ontwikkeling van innovatieve materialen — een van de aspecten van de circulaire economie — bieden echter legio toekomstgerichte kansen in Europa.

Welke initiatieven hebben de afgelopen jaren in Frankrijk en Nederland het licht gezien? Waar liggen samenwerkingsmogelijkheden tussen onze twee landen en op Europees niveau?

De Erasmus-Descartes Conferentie draait rond een interactief debat tussen jonge talenten en deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de ‘creative industries’ van Frankrijk en Nederland. Centraal staan concrete voorbeelden en best practices die ons kunnen inspireren een toekomstgerichte weg in te slaan op het gebied van onderzoek en innovatie, van het meest lokale tot op Europees en internationaal niveau.

Over

De Erasmus-Descartes Conferentie is in 2002 door de Ambassade van Frankrijk in Nederland en de Ambassade van Nederland in Frankrijk in het leven geroepen. Tijdens de conferentie werken jong talenten samen met panels van deskundigen om de uitwisseling van expertise tussen Frankrijk en Nederland aan te moedigen, de bilaterale samenwerking te bevorderen en zo gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van morgen.

Programma
9:00: Openingspanel

PNG

9:45: Paneldiscussie – Sloop en hergebruik

PNG

11:15: Paneldiscussie – Innovatie, certificering en nieuwe materialen

PNG

12:45: Afsluiting – Aankondiging van het thema van de conferentie in 2022

PNG

PNG


- Datum: 19 november 2021 om 9:00
- Plaats: Forumzaal, Erasmus University Rotterdam in Rotterdam en online
- Toegang tot live: gratis zonder inschrijving
- Toegang ter plaatse: gratis op inschrijving
- Talen: Frans; Nederlands; Engels

Toegang ter plaatse
Toegang tot live (link volgt nog)

gepubliceerd op 05/11/2021

naar boven