Erasmus-Descartes conferentie 2016: Cultureel Erfgoed en Innovatie [fr]

Op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2016 organiseert de Nederlandse Ambassade de vijftiende Erasmus-Descartes conferentie in Parijs. De conferentie vindt sinds 2002 afwisselend plaats in Parijs en Amsterdam en heeft als doel om de dialoog tussen Frankrijk en Nederland te stimuleren. Deze jaarlijkse conferentie is een belangrijk instrument binnen de Frans-Nederlandse bilaterale samenwerking.

PNG

Het thema van 2016: cultureel erfgoed en innovatie

Cultureel erfgoed en innovatie raken steeds meer met elkaar verweven. Digitalisering, nieuwe onderzoeksmethoden en spannende ontdekkingen creëren de mogelijkheid om met andere ogen te kijken naar kwesties die voorheen alleen binnen het domein van de kunstgeschiedenis vielen. Innovatie zorgt ervoor dat cultureel erfgoed niet voorbehouden blijft aan de culturele sector, maar ook aan relevantie wint binnen het economische, maatschappelijke en wetenschappelijke domein.

Doel

De conferentie heeft als doel om de samenwerking tussen Franse en Nederlandse professionals te versterken op het gebied van cultureel erfgoedbeheer en technologisch en historisch onderzoek. Een Nederlands-Frans netwerk van experts biedt kansen voor concrete vervolgprojecten. De conferentie draagt bij aan een verbeterd inzicht in het belang van Frans-Nederlandse samenwerking, zowel in expertkring als bij een breder publiek.

Ateliers

Het programma bestaat uit twee plenaire sessies (opening en afsluiting) en drie parallelle ateliers met een specifieke focus waar de deelnemers uit kunnen kiezen. De conferentie nodigt specialisten uit van verschillende vakgebieden zoals de schilderkunst, fotografie en architectuur.
Gedurende twee dagen komen kunsthistorici, conservatoren, restauratoren, wetenschappers, ondernemers en bestuurders bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van restauratie, conservatie, wetenschap en technologie te bespreken. Samen gaan zij opzoek naar antwoorden op vragen als: Zijn er grenzen aan het onderzoeken en restaureren van een kunstwerk? Wordt de restauratie van een kunstwerk beperkt door de noodzakelijke reconstructie? Hoe beheren en delen we de data die dankzij de toegenomen onderzoekscapaciteit wordt gegenereerd? Vormen 3D-geprinte reproducties en virtuele realiteit concurrentie voor het origineel en de tentoonstelling?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Dieuwke Beljon
dieuwke.beljon@minbuza.nl
Tel: +33140623401

Bekijk ook het programma.

Bron: Website van de Nederlandse ambassade in Frankrijk

gepubliceerd op 18/10/2016

naar boven