Erasmus-Descartesconferentie 2018: 16 Jonge Talenten in Nederland (18 en 19 oktober 2018, Den Haag) [fr]

Het thema van de Erasmus-Descartesconferentie 2018 is kunstmatige intelligentie en zal op 15 en 16 november plaatsvinden in Parijs.

Het evenement biedt de Franse en Nederlandse jonge onderzoekers de mogelijkheid om bij te dragen aan deze discussiebijeenkomst door middel van gezamenlijke gedachte-uitwisselingen.

JPEG

Afgelopen vrijdag hebben de 16 Franse en Nederlandse Jonge Talenten voor de tweede keer een dagdeel gewijd aan de voorbereiding van de Erasmus-Descartesconferentie.

JPEG

Donderdagmiddag werden ze verwelkomd bij de Nuffic. Op de Residentie van Frankrijk, waar ambassadeur Philippe Lalliot de tweede werkbijeenkomst inleidde, werden op vrijdagochtend de ideeën van de Jonge Talenten naar voren gebracht. Deze voorstellen zullen in de vorm van vragen worden voorgelegd aan de moderatoren van de debatten tijdens de conferentie in Parijs.

PDF - 139.5 kB
Jeunes Talents : discours prononcé par Philippe Lalliot (en anglais)
(PDF - 139.5 kB)

Op de Residentie, waar een sfeer hing die zeer bevorderlijk was voor het ontstaan van ideeën, hebben ze een presentatie bijgewoond van Stefan Raaijmakers, wetenschapper bij TNO in Den Haag, die in Parijs een van de hoofdsprekers zal zijn tijdens de workshops over gezondheidszorg. De hoeveelheid aan vragen die volgden, heeft ervoor gezorgd dat organisatoren van het réseau franco-néerlandais (RFN) en de Nuffic de hieruit voortvloeiende zeer inspirerende discussies hebben kunnen terugbrengen tot discussiepunten voor hun 3e en laatste voorbereidingsmiddag, die in het Collège néerlandais in Parijs zal plaatsvinden.

Aan het einde van de werkbijeenkomst werden twee Jonge Talenten gekozen om de gehele groep op 15 november te vertegenwoordigen tijdens de rondetafelgesprekken bij de Erasmus-Descartesconferentie. Deze aangewezen jongeren zullen de visies van de andere Jonge Talenten overbrengen aan de deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie, die zullen debatteren op basis van de ideeën die naar voren worden gebracht door de vertegenwoordigers van de generaties die de wereld van morgen vorm zullen geven.

Kortom: de vooruitzichten voor deze grote discussiebijeenkomst zijn zeer goed. Het thema van het evenement is van cruciaal belang voor de toekomst van samenlevingen van over de hele wereld! Volgend jaar vindt de Erasmus-Descartesconferentie plaats in Amsterdam.

gepubliceerd op 23/10/2018

naar boven