Europa in actie [fr]

Verschillende internationale crisissituaties hebben de zes maanden van het Frans EU-voorzitterschap gekenmerkt, waardoor de capaciteit van de Europese Unie om belangrijke problemen gemeenschappelijk te beantwoorden, op de proef werd gesteld. De Unie heeft deze uitdaging kunnen aannemen door vastberaden gemeenschappelijk een beslissende rol te spelen.

Dit was reeds op 12 augustus het geval in Georgië. De Unie heeft toen een bijdrage geleverd in de staking van de vijandigheden en geholpen met het zoeken naar een evenwichtige vredessituatie die nog geconsolideerd moet worden. Ook in de confrontatie met de ergste internationale financiële crisis sinds de beurskrach van 1929, heeft de Unie de positie van de Euro weten te benutten om met een pragmatisch reddingsplan, dat al snel in de wereld als referentie is gaan dienen, het banksysteem te behoeden voor een ondergang. De Unie is erin geslaagd in korte tijd een strategie voor de 27 lidstaten te bepalen die hetzelfde “gereedschap” en potentieel van het Europees gemeenschappelijk beleid gebruiken.

JPEG

Maar ondanks deze zeer moeilijke context heeft het voorzitterschap zich gehouden aan de prioriteiten die het vanaf het begin had bepaald. Stelselmatig werden deze, in samenwerking met de Europese Commissie en het Europees Parlement, nagestreefd. Zo heeft het Frans voorzitterschap met een belangrijk akkoord Europa in de voorhoede gezet in de strijd tegen klimaatverandering. Dit akkoord versterkt de geloofwaardigheid van Europa voor toekomstige internationale onderhandelingen. Ook heeft het voorzitterschap een referentiekader bepaald op het gebied van migratiebeleid, zoals het Pact voor immigratie en asiel, en heeft het een akkoord bereikt over de doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat als een belangrijk richtsnoer dient om te komen tot een gemeenschappelijk beleid dat een beter antwoord kan geven op het probleem van voedselveiligheid, territoriaal evenwicht, plattelandsontwikkeling en bescherming van het milieu. Het Frans voorzitterschap heeft ook een nieuw elan gegeven aan het Europees defensie- en veiligheidsbeleid gebaseerd op een gemeenschappelijke analyse van de nieuwe risico’s en een versterking van de operationele capaciteiten van de Unie om daadkrachtig op te kunnen treden.

PDF - 371 kB
French-Presidency-review
(PDF - 371 kB)

gepubliceerd op 17/02/2010

naar boven