Europese Commissie akkoord met de eerste zes windmolenparken in de Franse territoriale zee - Communiqué van de minister van Ecologische en Solidaire Transitie (Parijs, 26 juli 2019) [fr]

De Europese Commissie heeft op 26 juli 2019 aangekondigd dat zij de staatssteun aan de eerste zes windmolenparken in de Franse territoriale zee heeft goedgekeurd. Dit is weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van de duurzame energiesector.

De ontwikkeling van hernieuwbare energie op zee, en met name windenergie, vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Op zee is de wind sterker en regelmatiger dan op het land, waardoor de windmolens tweemaal zo snel werken. Daarnaast zijn windmolens op zee gemiddeld twee tot vier keer zo groot als windmolens op het land en produceren ze dus meer energie. Ten slotte kan er door de omvang van de windparken op zee een groot aantal windmolens worden geïnstalleerd. Dit zorgt voor een aanzienlijk totaal vermogen dat per park overeenkomt met de helft van het vermogen van een kernreactor.

In 2012 en 2014 heeft de staat de eerste offshore windmolenparken in Saint-Nazaire, Fécamp en Courseulles toegekend aan een consortium onder leiding van EDF EN, in Saint-Brieuc aan een consortium onder leiding van IBERDROLA en in Dieppe Le Tréport en in Yeu/Noirmoutier aan een consortium onder leiding van ENGIE. Deze eerste zes windparken zijn gebaseerd op aanbestedingen ter ontwikkeling van een industriële sector in Frankrijk, die nu al een realiteit is met de fabrieken van General Electrics in Saint-Nazaire en in Cherbourg, en die zal leiden tot het scheppen van banen, met name in Le Havre met de Siemensfabriek. De windturbines voor deze parken zullen dus afkomstig zijn van fabrieken in Frankrijk.

In 2018 heeft de regering met succes opnieuw onderhandeld over de hoogte van de overheidssteun aan deze projecten om rekening te houden met de kostenbesparingen die de technologische vooruitgang in de sector mogelijk maakt. Dit heronderhandelde tarief is door de Commissie goedgekeurd, waarmee het eerlijke resultaat van deze heronderhandeling wordt bevestigd.

Het besluit van de Europese Commissie maakt de weg vrij voor de lancering van de Franse offshore-windenergiesector met de installatie van de eerste zes windparken.

"Offshore windenergie is een belangrijke energiebron voor de ecologische transitie: met dit besluit keurt de Europese Commissie de overheidssteun goed die aan de eerste zes windmolenparken op zee wordt toegekend en valideert zij de resultaten van de heronderhandeling van de tarieven door de staat. Deze beslissing was de laatste verwachte beslissing voor de effectieve lancering van het offshore windmolenpark Saint-Nazaire en versterkt zo de Franse industrie", aldus Elisabeth Borne.

Bron: website van het ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie

gepubliceerd op 02/08/2019

naar boven