Europese Defensie – Vergadering van de ministers van Defensie van het EI2 – Gezamenlijk persbericht (Parijs, 8 november 2018) [fr]

JPEG

Europese Defensie - Vergadering van de EI2 ministers van Defensie – Gezamenlijk persbericht van Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Nederland, Portugal (Parijs, 8 november 2018)

Na de ondertekening van de intentieverklaring waarmee het European Intervention Intiative (EI2) op 25 juni 2018 officieel werd gelanceerd, kwamen de ministers van Defensie (of hun vertegenwoordiger) van Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Nederland en Portugal in Parijs bijeen voor de eerste vergadering van de ministers van Defensie die deel uitmaken van het EI2.

Tijdens de vergadering werd in de eerste plaats een nieuw lid van het EI2 verwelkomd: de Finse minister van Defensie heeft de intentieverklaring ondertekend, waarmee de toetreding van Finland werd geformaliseerd.

Ook bood de vergadering de gelegenheid politieke richtlijnen te geven voor de werkzaamheden voor de periode 2018-2019. Deze gaan op 9 november van start tijdens de eerste Military European Strategic Talks (MEST) met hoge vertegenwoordigers van de militaire staf van de landen die deel uitmaken van het EI2.

Er werd besloten dat de EI2-landen veiligheidsanalyses zullen delen en zich zullen concentreren op het vaststellen van convergentiepunten die nauwere betrekkingen en een intensievere samenwerking op politiek en militair niveau mogelijk zullen maken op elk van de vier in de intentieverklaring genoemde onderdelen: 1/ strategische anticipatie, 2/ inzetscenario’s, 3/ steun voor operaties en 4/ feedback en doctrine.

In het kader hiervan zullen de EI2-landen de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische cultuur aanmoedigen, hetgeen een essentieel onderdeel is van het initiatief. Het EI2 zal een bijdrage leveren aan de Europese Unie, waaronder de permanente gestructureerde samenwerking, en aan de NAVO. De militaire staf zal onderzoeken hoe hun militaire acties op alle niveaus beter gecoördineerd kunnen worden, in eerste instantie op basis van hun recent opgedane operationele ervaringen, in bijvoorbeeld de Sahel. Ook zullen we in het kader van EI2 werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van crises, onder andere met betrekking tot regionale klimaatuitdagingen en om onze bijdrage aan de maritieme veiligheid te versterken. Er zullen ook andere werkterreinen worden ontwikkeld om andere, bredere veiligheidskwesties aan te pakken.

Het European Intervention Initiative is gericht op het bevorderen van de totstandkoming van een Europese strategische cultuur en van de ontwikkeling van operationele samenwerkingen en pragmatische strategieën. Het uiteindelijke doel van het EI2 is het versterken van ons vermogen als Europese staten om militaire operaties en missies uit te voeren in het kader van de EU, de NAVO, de VN of ad hoc coalities. Het EI2 biedt een niet-bindend forum dat onafhankelijk is van welk institutioneel kader dan ook en draagt rechtstreeks bij aan de inspanningen van de EU en de NAVO, en aan hun gemeenschappelijk doel van een sterke Europese defensie.

De volgende EI2-vergadering van de ministers van Defensie zal in 2019 plaatsvinden in Den Haag.

(Bron: website van het Franse ministerie van de Strijdkrachten)

gepubliceerd op 14/11/2018

naar boven