FAIR P(L)AY- Reflectie op eerlijke praktijken en rechtvaardige beloningen in de culturele sector in Europa. [fr]

FAIR P(L)AY is een evenement rondom eerlijke praktijken in de culturele sector, opgericht als initiatief van EUNIC in Nederland, om initiatieven te bespreken, bestaand of in ontwikkeling, die aan een eerlijkere culturele omgeving kunnen bijdragen, met name wat betreft financiering, loon, auteursrecht en mobiliteit in Europa.

In Europa zijn er, zowel op nationaal als op Europees niveau, meerdere initiatieven gestart om de positie van de culturele sector op de arbeidsmarkt, die vaak ondergeschikt is, te verbeteren. De coronacrisis heeft een enorm impact gehad op de kunst-en cultuursectoren in Europa. De infrastructuren en mechanismen die actief zijn verschillen enorm per land, desalniettemin zijn er door de afgelopen jaren heen verschillende initiatieven gestart, zoals de Faire Practice Code in Nederland en het platform Juist is Juist in België; die als doel hebben om het bewustzijn rondom eerlijke praktijken te vergroten en deze toe te passen in de culturele sector. Hoe kunnen we deze nationale initiatieven verenigen en ervoor zorgen dat de geproduceerde aanbevelingen worden gerespecteerd in de Europese culturele sector? Hoe kunnen verschillende Europese instituties deze initiatieven in de praktijk brengen? Hoe kunnen we de recent ontwikkelde Europese richtlijnen omtrent auteursrecht integreren in deze initiatieven, en tegelijkertijd rekening houden met de impact van nieuwe digitale middelen op de productie, verspreiding en toegang tot creatieve content? De richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt werd aangenomen in 2019 en de lidstaten van de Europese Unie implementeren momenteel deze richtlijn op nationaal niveau. De richtlijn bevat vijf maatregelen die de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars dienen te versterken;
• Een beginsel van passende en evenredige vergoedingen voor auteurs en uitvoerend kunstenaars;
• Een verplichting tot transparantie om het inzicht van auteurs en uitvoerend kunstenaars, wat betreft het gebruik van hun productie en uitvoeringen, te vergroten;
• Een aanpassingsmechanisme voor contracten, zodat auteurs en uitvoerend kunstenaars eerlijk worden beloond zodra hun werk een groot succes wordt. Wanneer de overeengekomen vergoeding laag uitvalt in verhouding tot de uitvoering, dienen de auteurs en uitvoerend kunstenaars een eerlijk deel van de inkomsten te ontvangen.
• Een mogelijkheid tot het intrekken van hun rechten, zodat kunstenaars hier gebruik van kunnen maken wanneer hun producties niet geëxploiteerd worden; en
• Een geschillenregeling voor auteurs en uitvoerend kunstenaars.

In het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie heeft Frankrijk een reflectie op de doelmatigheid van het auteursrecht in een geglobaliseerde wereld geïnitieerd, op het gebied van literair en artistiek eigendom.
Tijdens een serie workshops hoopt EUNIC in Nederland dit onderwerp aan het licht te brengen en samenwerking tussen culturele en creatieve sectoren te stimuleren door innovatieve ideeën te ondersteunen en bespreken door het debat op Europees niveau mogelijk te maken. De reeks workshops zal op 5 april beginnen in AMARE, een nieuwe artistieke, culturele en educatieve broedplaats in Den Haag, waar onder andere het Nederlands Dans Theater, the Royal Conservatoire en het Residentie Orkest van Den Haag eerder verwelkomd werden.

Moderator: Maciej Hofman, European Cultural Foundation

Sprekers:
Jan Zoet, AMARE
Ida Dojcinovic, Directorate-General Connect, Europese Commissie
Leanne Hoogwaerts, Kunsten 92 (Nederland)
Ingrid Vranken, Juist is Juist (België)
Anne Lehtelä, Reilun Taiteen Manifesti (Finland)
Caroline Sebilleau, La Buse (Frankrijk)
Barbara Stacher, Directorate-General for Education and Culture, Europese Commissie

Georganiseerd door:
EUNIC-NL

In samenwerking met:

Institut français des Pays-Bas
Dutch Culture
The Finnish Cultural Institute for the Benelux
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Czech Centre
Goethe-Institut Niederlande

Voor meer informatie: https://institutfrancais.nl/nl/agenda/fair-play-reflectie-op-eerlijke-praktijken-en-rechtvaardige-beloningen-in-de-culturele-sector-in-europa/

gepubliceerd op 31/03/2022

naar boven