FAQ In Frankrijk studeren


ALGEMEEN


Ik wil, met mijn HAVO-diploma op zak, graag gaan studeren aan een Franse hoger onderwijsinstelling. Is dit mogelijk?

Nee, om je in te kunnen schrijven aan een Franse hoger onderwijsinstelling heb je een VWO-diploma nodig of een HBO-propedeuse.

Ik wil mij inschrijven bij een Franse universiteit. Hoe kan ik dit doen?

- Als je een volledige opleiding in Frankrijk wilt volgen, onafhankelijk van een uitwisselingsprogramma, kun je je direct inschrijven aan de Franse instelling van je keuze:

- Heb je de Europese nationaliteit en wil je je inschrijven voor het eerste jaar van een onderwijscyclus in het hoger onderwijs, dien je de Parcoursup-procedure te volgen: (https://www.parcoursup.fr/).

- Ben je geen burger van een lidstaat van de Europese Unie en wil je je inschrijven voor het eerste jaar van een onderwijscyclus in het hoger onderwijs, dien je de procedure Demande Admission Préalable (DAP) te volgen.

- Wil je je voor een ander programma inschrijven (master, PhD…), neem dan direct contact op met de instelling voor hoger onderwijs.

- Wil je in Frankrijk studeren in het kader van een uitwisselingsprogramma, dan blijf je gewoon ingeschreven bij de Nederlandse universiteit en betaal je geen inschrijfkosten in Frankrijk.

Voor overige vragen mag je contact opnemen met de universitaire afdeling van de Ambassade van Frankrijk, tel +31 (0)70 312 58 83.

Ik ben op zoek naar een specifieke opleiding in Frankrijk. Hoe kom ik te weten waar ik deze kan volgen?

Zoek in het aanbod van hoger onderwijsopleidingen in Frankrijk op:

- www.cpu.fr : link naar de websites van alle Franse universiteiten per regio
- www.onisep.fr : zoek op studiegebied, regio en studieniveau
- www.campusfrance.org : zoek op taal, studiegebied, en studieniveau
- www.letudiant.fr : lijst van beroepen en bijbehorende opleiding en arbeidsperspectieven.
- www.cge.asso.fr : zoek in het opleidingsaanbod van de Grandes Ecoles op studiegebied en regio

Kijk voor meer informatie over de specifieke opleiding op de site van de Franse instelling zelf.

Kan ik, vanwege de invoering van de bachelor- en masterstructuur, na het behalen van een Nederlandse bachelor gewoon beginnen aan een Franse master?

Dit kan per Franse instelling verschillen. Alleen de Franse hoger onderwijsinstelling zelf beslist over je toelating en bepaalt of het bachelor-diploma voldoende aansluiting biedt. Een Nederlandse bachelor geeft dus niet automatisch toegang tot een Franse master.

Ik wil me inschrijven voor Franse lessen in Frankrijk. Hoe kan ik een keuze maken?

Onze rubriek "Frans leren" geeft veel informatie over de mogelijkheden Frans te leren in Frankrijk en in Nederland.


VISUM


Heb ik een visum nodig om in Frankrijk te studeren?

Niet als uit een lidstaat van de Europese Unie komt. Is dit niet het geval, dan heb je wel een studentenvisum nodig.

Hoe moet ik een studentenvisum aanvragen?

De aanvraag gebeurt in 2 etappes. Je moet eerst een “attestation” aanvragen bij de afdeling «universitaire et scientifique» van het Institut Français in Amsterdam. Vervolgens kun je met deze verklaring bij het Consulaat in Brussel een visum aanvragen. Zie hier voor meer informatie,cliquez ici.

Ik kom niet uit een Europees land en ik wil me inschrijven voor een cursus Frans in Frankrijk. Kom in dat geval in aanmerking voor een studentenvisum?

De academische citeria voor het verlenen van een visum zijn recent gewijzigd. Het volgen van een cursus Franse taal en cultuur in Frankrijk is niet meer genoeg om een visum te verkrijgen, de consulaire diensten kunnen in dat geval dus geen studentenvisum verstrekken. Alleen degenen die naar Frankrijk gaan om daar, in het kader van een uitwisseling of individueel, een universitair programma te volgen en aan het eind van dat programma een hoger onderwijsdiploma behalen, kunnen een studentenvisum krijgen.

Waar kan ik een werkvergunning aanvragen in Frankrijk ?

Neem contact op met het Consulat général de France in Brussel (http://consulfrance-bruxelles.org).Voor alle administratieve vragen over studentenvisa kan je terecht bij het Consulat général de France in Brussel : www.consulfrance-bruxelles.org/Contactez-le-service-des-visas,787


DIPLOMA


Waar kan ik mijn Franse diploma in Nederland laten waarderen ?

Neem contact op met de “uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs” (www.duo.nl).

Waar kan ik mijn Nederlandse diploma in Frankrijk laten waarderen ?

Neem contact op met het CIEP - Centre International d’Etudes Pédagogiques ENIC-NARIC (www.ciep.fr).

Is het mogelijk een fotokopie van een Frans universitair diploma te laten legaliseren?

Ja, maak een afspraak op (science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr - +31 (0) 20 531 95 43), attaché de coopération universitaire bij het Institut français des Pays-Bas.

Is het mogelijk in Nederland een Frans diploma te ontvangen?

Ja, als je een diploma hebt behaald bij het hoger onderwijs in Frankrijk kan dit naar het Institut Français des Pays-Bas, service de coopération universitaire, worden gestuurd. Het Institut zal vervolgens contact met je opnemen zodat je het kunt ophalen.

Waar kan ik een diploma laten vertalen?

Dit kan door een beëdigd vertaler worden gedaan. De lijst met beëdigde vertalers is te vinden op de website van het Consulat général de France in Amsterdam : www.consulfrance-amsterdam.org/Traducteurs-assermentes


BEURZEN


Geeft de ambassade de France aux Pays-Bas beurzen om in Frankrijk te gaan studeren?

Je kunt hier link informatie vinden over de Descartes excellentiebeurzen die door de Ambassade de France worden verleend.

Zijn de Descartes excellentiebeurzen enkel voor Nederlandse studenten?

Nee, deze beurzen zijn toegankelijk voor alle studenten die bij een Nederlandse onderwijsinstelling staan ingeschreven, ongeacht hun nationaliteit.

In welke taal moet ik mijn dossier voor de aanvraag van een Descartes excellentiebeurs opstellen?

Het dossier mag in het Frans of het Engels zijn opgesteld.

Is het nodig een TCF (test van de kennis van de Franse taal) af te leggen voor het aanvragen van een Descartes excellentiebeurs?

Nee.


EXAMEN


Kan ik mijn examen afleggen in het Institut français?

Ja, het is mogelijk voor een in Nederland woonachtige student om op verzoek van een Franse onderwijsinstelling het examen in het Institut Français des Pays-Bas af te leggen. Neem contact op met de Franse universiteit waar je staat ingeschreven. Deze zal samen met de service de coopération universitaire van het Institut français des Pays-Bas de examensessie organiseren.

Hoelang moet ik dat van tevoren aanvragen?

Neem minstens 15 dagen voor de datum waarop het examen afgelegd moet worden, contact op met de afdeling coopération universitaire (science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr - +31 (0) 20 531 95 43) zodat er een surveillant aanwezig kan zijn.

Wat zijn de kosten ?

L’Institut Français des Pays-Bas brengt 20 € per examenuur in rekening. Als de universiteit dit bedrag niet voor haar rekening neemt, komt dit ten laste van de student.

gepubliceerd op 23/05/2019

naar boven