Felicitaties van Franse minister Frédérique Vidal aan de 16 Franse onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de eerste 17 Europese universiteiten (26 juni 2019) [fr]

Naar aanleiding van de toespraak van de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron die hij op 26 september 2017 op de Université de Sorbonne in Parijs hield, lanceerde de Europese Commissie in oktober 2018 de eerste oproep voor de pilot met betrekking tot de Europese universiteiten, waarvoor aanvankelijk 60 miljoen euro beschikbaar was gesteld.

De Commissie heeft aangekondigd 54 projecten te hebben ontvangen waaruit een grote verscheidenheid aan benaderingen blijkt en waarbij 114 instellingen uit 24 Europese landen betrokken zijn. Gezien de kwaliteit van de ingediende projecten, heeft de Commissie besloten om er 17 te kiezen. Bij 14 van deze projecten zijn 16 Franse instellingen betrokken en 6 daarvan worden gecoördineerd door een aantal van deze instellingen. Het budget hiervoor is verhoogd tot 85 miljoen euro.

Het doel van de Europese universiteiten is om een ongeëvenaard niveau te bereiken op het gebied van de samenwerking tussen Europese hogeronderwijsinstellingen, op alle organisatieniveaus en alle werkterreinen (opleiding, onderzoek en innovatie). Op die manier moeten ze bijdragen aan een meer verenigd en sterker Europa dat openstaat voor de wereld, trots is op zijn gemeenschappelijke waarden en een nieuwe generatie Europeanen bijeenbrengt die met verschillende culturen, in verschillende talen, over de grenzen heen en in alle disciplines kunnen samenwerken. Ze zullen ook de kwaliteit, prestaties, aantrekkelijkheid en het internationale concurrentievermogen van de Europese hogeronderwijsinstellingen aanzienlijk verbeteren.

Frédérique Vidal, Franse minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, is verheugd over het grote succes van deze eerste pilot en over het enthousiasme dat is getoond door vele Franse instellingen om in dit verband met hun Europese partners samen te werken. Ze feliciteert de 16 Franse instellingen die de geselecteerde projecten gaan coördineren en eraan deel gaan nemen. Frankrijk is derhalve een van de belangrijkste bijdragers aan dit nieuwe instrument voor de Europese opbouw. De activiteiten van deze allianties, waarbij instellingen uit ten minste drie Europese landen betrokken zijn, zullen aan het begin van het academisch jaar 2019 van start gaan en zullen elk de komende 3 jaar tot 5 miljoen euro ontvangen. Frédérique Vidal benadrukt de wil van alle instellingen om de samenwerking met het oog op het aangaan van allianties voort te zetten.

Zoals Frédérique Vidal al op 14 juni jl. samen met het secrétariat général pour l’investissement (secretariaat-generaal voor investeringen) had aangekondigd, herinnert ze eraan dat de Franse instellingen die aan de geselecteerde projecten deelnemen, evenals de instellingen die betrokken zijn bij de allianties die door de Commissie als een van de best beoordeelden worden beschouwd, financiële steun zullen ontvangen dankzij de 100 miljoen euro die in het kader van het derde onderdeel van het programma getiteld programme d’investissements d’avenir (P.I.A. 3) is vrijgemaakt. De overheidssteun zal ook gericht zijn op het waarborgen van de volledige verwezenlijking van de activiteiten van de allianties.

Tot slot verbindt de minister zich ertoe om met haar partners en de Europese Commissie te blijven werken aan de volgende oproepen tot het indienen van projecten, onder andere in het kader van de volgende begroting, zodat tegen 2024 een twintigtal volledig geïntegreerde Europese universiteiten zullen zijn opgericht ten behoeve van de opleiding van Europese studenten en hun integratie op de arbeidsmarkt, en de topkwaliteit van onderzoek op continentaal niveau.

Meer informatie (in het Frans): www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

gepubliceerd op 28/06/2019

naar boven