Fiscaal attaché [fr]

De fiscaal attaché vertegenwoordigt op deze Ambassade het Franse Directoraat-Generaal Belastingen (Direction Générale des Finances Publiques)

De fiscaal attaché vertegenwoordigt de algemene directie van de overheidsfinanciën.

De Fiscaal attaché is een ambtenaar uit het algemeen bestuur van de overheidsfinanciën. Hij is gekoppeld aan het internationale netwerk van het ministerie van Economie, Overheidsmaatregelen en Overheidsbegroting en hij maakt ook deel uit van economische missies.

Hij is belast met het maken van vergelijkende studies en moet ook de Franse administratie op de hoogte houden over de evolutie van de fiscale wetgeving en de administratieve organisatie van het land in kwestie.

Hij is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve bijstandsprocedures, voorzien door de communautaire en gebruikelijke fiscale teksten. Hij stelt informatie ter beschikking over fiscaliteit en over de toepassing van fiscale voorwaarden tussen Frankrijk en België. Deze informatie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

- Fiscaal attachée: Mevr. Jocelyn Pierre
-  Adjunct fictaal attachée: Mr. Cyril Alidor

contact.benelux@attachefiscal.org

Ambassade de France en Belgique
Place de Louvain, 14 - 1000 Bruxelles
Tel : 00 32 2 229 84 52

gepubliceerd op 13/06/2017

naar boven