Formaliteiten

Vertrek naar en verblijf in Frankrijk

De formaliteiten die u moet vervullen hangen af van de specifieke situatie waarin u zich bevindt.

- Hoe lang blijft u in Frankrijk?
- Wat is uw nationaliteit?
- Wat is het doel van uw verblijf?

De Nederlanders die in Frankrijk zijn gevestigd of van plan zijn daar permanent te gaan wonen, behoeven niet meer over een verblijfsvergunning te beschikken, maar de mogelijkheid tot het aanvragen van een verblijfsvergunning (permis de séjour) blijft gehandhaafd. U kunt zich daarvoor wenden tot het gemeentehuis, dan wel de Préfecture c.q. Sous-Préfecture van het Departement waar u zich gaat vestigen.

Andere gevallen
Informeer bij het Franse Consulaat in Amsterdam of kijk op de site van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken onder de rubriek Do you need a visa?

In Frankrijk

Nederlandse Ambassade in Parijs
Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunnen voor alle administratieve vragen terecht bij de consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade in Parijs (paspoort, nationaliteit, burgerlijke stand etc...). Internet : www.amb-pays-bas.fr

3939
Voor alle vragen met betrekking tot de Franse overheid (belasting, wetgeving, vergunningen...) kunt u bellen met het informatie nummer 3939. Deze dienst is vergelijkbaar met Postbus 51 in Nederland. LET OP: dit nummer is niet bereikbaar vanuit het buitenland!

www.service-public.fr
www.service-public.fr is de portal van de Franse overheid. Deze site heeft een Engelstalige versie

gepubliceerd op 28/02/2012

naar boven