Frankrijk: Demografie in 2015 [fr]

In januari 2016 maakte het Frans bureau voor statistiek (INSEE) de demografische ontwikkelingen in 2015 bekend. Op 1 januari 2016 telde Frankrijk 66,6 miljoen inwoners, waarvan 64.4 miljoen woonachtig in Frankrijk en 2,1 miljoen in één van de vijf Franse overzeese departementen. In 2015 is de bevolking met 247.000 mensen toegenomen, een stijging van 0,4 procent.

Het aantal geboortes ten opzichte van 2014 is lichtelijk gedaald (-19.000) en bedroeg in 2015 800.000. Het aantal sterfgevallen is sterk gestegen (+41.000) en bereikte in 2015 600.000 sterfgevallen. Dit is het hoogste cijfer sinds het einde van de tweede wereldoorlog. De natuurlijke aanwas, het verschil tussen het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen, is sinds 1976 niet zo laag geweest. Ondanks dat is de bevolkingsgroei in 2015 toegenomen.

Het geboortecijfer in Frankrijk blijft hoger dan die in andere Europese landen, ondanks dat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw minder dan 2 is. In 2015 kreeg een vrouw in Frankrijk gemiddeld 1,96 kinderen, ongeveer evenveel als in 2005. De gemiddelde leeftijd op het moment van de bevalling wordt steeds hoger: in 2015 was dit 30,4 jaar.

Door de hoge sterftecijfers onder personen op leeftijd in 2015, is de levensverwachting bij de geboorte lichtelijk gedaald. Voor vrouwen gaat het om een daling van 0,4 jaar, en voor mannen om een daling van 0,3 jaar. Vrouwen werden in 2015 gemiddeld 85,0 jaar, mannen 78,9 jaar.

Terwijl het aantal huwelijken tussen personen van de andere sekse tussen 2014 en 2015 stabiel blijft (231.000), is het aantal huwelijken tussen personen van dezelfde sekse gedaald (8.000 in 2015). Hierdoor is er een lichtelijke daling te constateren in het aantal huwelijken in 2015.

Voor gedetailleerde informatie: www.insee.fr

gepubliceerd op 08/02/2016

naar boven