Frankrijk: een teruglopend overheidstekort en een stabiele staatsschuld in 2015 [fr]

Michel Sapin, minister van Financiën en Overheidsbegroting, en Christian Eckert, staatssecretaris van Begrotingszaken, hielden op vrijdag 25 maart een persconferentie ter gelegenheid van de publicatie van de nationale overheidsbegroting voor 2015. Het overheidstekort loopt sterk terug, de belastingen dalen en de staatsschuld stabiliseert in 2015.

Het instituut voor statistiek INSEE publiceerde het totale overheidstekort, dat in 2015 -3,5% van het BBP bedraagt, ten opzichte van 4,0% in 2014, en ten opzichte van -3,8% zoals was voorspeld in de lente.

De staatsschuld stabiliseert (+0,4 punt van het BBP, ten opzichte van een stijging van bijna 3 punten in 2013 en 2014, en van gemiddeld vijf punten per jaar tussen 2007 en 2012), ter hoogte van 95,7%: de kleinste toename sinds 2017.

De verplichte inhoudingen zijn gedaald van 44,8% van het BBP in 2014 naar 44,5%, dankzij het belastingvoordeel voor concurrentievermogen en werkgelegenheid (CICE), het bezuinigingsplan “Pacte de responsabilité et de solidarité”, en de inkomstenbelastingverlagingen voor huishoudens.

De overheidsuitgaven zijn sinds tientallen jaren niet zo weinig toegenomen. Hierdoor neemt het aandeel van overheidsuitgaven in het totale nationale vermogen met bijna 1 punt af, en bedraagt dit nu 55,3% van het BBP.

Meer informatie: http://www.economie.gouv.fr/

gepubliceerd op 11/04/2016

naar boven