Frankrijk en de VN-Veiligheidsraad [fr]

Frankrijk is een van de grondleggers van de Verenigde Naties, opgericht in 1945.
Sinds de toetreding van Zuid-Soedan in juli 2011 telt de VN 193 staten die allemaal het Handvest van de Verenigde Naties hebben ondertekend. Dit document is het oprichtingsverdrag waarin de basisbeginselen met betrekking tot de internationale relaties tussen landen zijn vastgelegd.

Met behulp van onderstaande weergave kunt u meer inzicht krijgen in de manier waarop deze VN-instelling functioneert en over de plaats die Frankrijk inneemt binnen de organisatie.
Frankrijk is zeer actief binnen de VN. Enkele van de belangrijkste onderwerpen waar Frankrijk zich voor inzet, zijn:

- een prominente rol op het gebied van ontwapening
- de strijd voor mensenrechten en voor de afschaffing van de doodstraf
- de promotie van innoverende internationale mechanismen voor ontwikkelingshulp

Frankrijk beschikt over permanente vertegenwoordigingen bij de VN om haar acties met betrekking tot deze onderwerpen uit te voeren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de websites van de Permanente vertegenwoordigingen in New York, Geneve en Wenen.
Ten slotte ondersteunt Frankrijk de hervorming van de Veiligheidsraad. Zoals hieronder te zien moet de organisatie van de Veiligheidsraad meer een afspiegeling zijn van het nieuwe evenwicht in de wereld.

Frankrijk pleit ervoor dat Duitsland, Brazilië, India en Japan een permanente zetel krijgen in de Veiligheidsraad. Tevens is Frankrijk voorstander van een grotere aanwezigheid van Afrikaanse landen in de Veiligheidsraad.

La France et le Conseil de sécurité des Nations Unies - JPEG

PDF - 1.1 MB
Téléchargez la version imprimable (format PDF, 1.1 Mo)
(PDF - 1.1 MB)

gepubliceerd op 18/03/2013

naar boven