Frankrijk en de nieuwe globale uitdagingen [fr]

Of het nu gaat om vredeshandhaving in de wereld of behoud van het planetaire evenwicht, Frankrijk pleit voor internationaal recht en multilaterale samenwerking.

- Vredeshandhaving

De VN is de enige universele organisatie met algemene bevoegdheid en de Veiligheidsraad moet volledig gebruikmaken van zijn unieke verantwoordelijkheden op het gebied van vrede en veiligheid. Want met crises als in Irak staat het nu wel vast dat eenzijdig gebruik van geweld tot mislukken is gedoemd.

Frankrijk is voorstander van uitbreiding van de Veiligheidsraad met nieuwe permanente leden – Duitsland, Japan, India, Brazilië – en van een rechtvaardige vertegenwoordiging van Afrika.

In Afrika, dat al zo lang het toneel is van bloedige conflicten, steunt Frankrijk de VN-missies ter handhaving van de vrede: in de Grote-meren regio, in Sierra Leone, in Liberia, in Ivoorkust, in de Hoorn van Afrika en in Darfur. Het speelt tevens een eigen rol om de Afrikaanse capaciteiten te versterken (RECAMP programma).

In het Midden-Oosten pleit Frankrijk, vriend van Israël en van de Palestijnen, voor erkenning van twee staten die in vrede naast elkaar leven. In Libanon steunt Frankrijk de nationale verzoening en verleent het een ruime bijdrage aan de VN-macht.

In Afghanistan neemt Frankrijk deel aan de NAVO-troepenmacht, maar onder VN-vlag.

Hoewel Frankrijk een ruime bijdrage levert aan de NAVO, zou het toch graag zien dat de Europese Unie een grotere rol speelt bij het oplossen van conflicten. Het moedigt de vooruitgang van een Europese defensie aan, alsmede de hervorming van het atlantisch bondgenootschap, doelstellingen die elkaar aanvullen.

-  Antwoord op de globale uitdagingen

Tegenover de dreigingen van het grensoverschrijdende terrorisme, moet de internationale samenwerking worden versterkt. Zo is na 11 september 2001 door de VN-Veiligheidsraad onder Frans voorzitterschap resolutie 1373 aangenomen, waarin de staten wordt gevraagd concrete maatregelen te treffen tegen de daders van terroristische acties, hun opdrachtgevers en medeplichtigen. Frankrijk heeft er voor gezorgd dat in de Algemene Vergadering van de VN een verdrag tegen de financiering van terrorisme werd aangenomen en in 2005 werd er een verdrag tegen nucleair terrorisme gesloten. Frankrijk heeft eenzelfde actie ondernomen binnen de Europese Unie en de G8.

Om de gevaren van de proliferatie van massavernietigingswapens, bijvoorbeeld in Iran, aan te pakken, is Frankrijk eveneens voorstander van versterking van de internationale samenwerking (Internationaal Atoomagentschap, Organisatie voor het verbod op chemische wapens), en zelfs van een eventueel sanctiebeleid.

In de VN, binnen de Europese Unie en bij de OSVE heeft Frankrijk de aanzet gegeven tot het instellen van instrumenten voor de controle op illegale wapenhandel, met name wapens van klein kaliber die zo veel ellende aanrichten tijdens de conflicten in Afrika. Ook op het gebied van drugshandel en de georganiseerde criminaliteit ijvert Frankrijk voor de versterking van de multilaterale samenwerking.

Wat betreft de strijd tegen klimaatverandering en de vervuiling van water, een wereldwijd publiek goed, pleit Frankrijk voor een wereld milieu organisatie en voor het wereldwijd uitvoeren van het Kyotoprotocol ter vermindering van de CO2 uitstoot.

Voor de bestrijding van grote pandemiën, zoals aids, heeft Frankrijk het initiatief genomen om vernieuwende vormen van financiering te vinden.

gepubliceerd op 23/09/2015

naar boven