Frankrijk herbevestigt ambitie om gedetacheerd werk in Europa te hervormen [fr]

De president van de Republiek bracht tussen 23 en 25 augustus een bezoek aan Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije om de banden van Frankrijk met zijn partnerlanden te versterken, en uit te wisselen over economische, sociale, en migratie- en defensie-gerelateerde uitdagingen. In dit kader wenst Frankrijk dat de Europese richtlijn over gedetacheerde werknemers herzien wordt, rondom drie verschillende punten: de duur van het contract, het loon van de werkers, en de bestrijding van fraude en misbruik.

JPEG

Tijdens de eerste ronde presidentiële bezoeken aan Centraal en Oost-Europa gaf Frankrijk een sterk signaal af. Ieder Europees land heeft een plaats en een belang in de discussies over de reorganisatie van het Europese project.

De visie van een ambitieus en beschermend Europa is de enige weg naar een diepgaande reorganisatie van het Europese systeem. Deze zal plaatsvinden rondom een “beschermingsagenda” met vier grote thema’s: de hervorming van het gedetacheerde werk, een Europese defensie, een asiel- en migratiebeleid, en een handelsbeleid. “Het moment van de heroprichting van Europa is aangebroken”, onderstreepte de president van de Republiek.

De richtlijn over gedetacheerd werk moet worden herzien

De huidige Europese richtlijn over gedetacheerd werk gaat in tegen het principe van een eerlijke, gereguleerde, en gekaderde Europese concurrentie. Daarom spreekt Frankrijk zijn wens uit dat er een akkoord wordt gevonden en dat er tijdens het voorzitterschap van Estland een nieuwe tekst wordt aangenomen.

In dit kader zijn volgens Frankrijk drie punten essentieel:
-  De duur: voorstel om een plafond van 12 maanden in te stellen en om alle periodes van detachering mee te tellen;
-  Het loon: alle eisen met betrekking tot het minimumloon in het ontvangstland, en de eisen van alle collectieve akkoorden moeten worden gerespecteerd, om te voorkomen dat er met het gedetacheerd werk wordt afgeweken van de minimale sociale voorwaarden;
-  De bestrijding van fraude en misbruik: intensivering van de administratieve samenwerking tussen het ontvangstland en het land van herkomst, bijvoorbeeld tussen de arbeidsinspecties, door middel van een aantal samenwerkingsinstrumenten.

Brontekst: www.gouvernement.fr

gepubliceerd op 28/08/2017

naar boven