Frankrijk is wereldkampioen op het gebied van gelijkheid tussen vrouwen en mannen (28 februari 2019) [fr]

Frankrijk is volgens de Wereldbank wereldkampioen op het gebied van gelijkheid tussen vrouwen en mannen: persbericht van het Franse staatssecretariaat dat verantwoordelijk is voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie.

100 van de 100 punten. Dat is de score die de Wereldbank gisteren in het kader van zijn pas verschenen index heeft toegekend aan Frankrijk, genaamd “Women, Business and the Law: A Decade of Reform”.

De Wereldbank heeft acht criteria geanalyseerd om te beoordelen in hoeverre de 187 deelnemende staten in staat zijn om vrouwen strikte gelijkheid van rechten ten opzichte van mannen te garanderen.

Voor Frankrijk is dit resultaat onherroepelijk. Frankrijk staat garant voor strikte gelijkheid van rechten tussen vrouwen en mannen dankzij de recente hervormingen op het gebied van gelijke beloning van vrouwen en mannen en dankzij het interministeriële overheidsbeleid en aangepaste rechtsinstrumenten die voortdurend in ontwikkeling zijn.

In het kader van het feministische diplomatieke beleid dat Frankrijk sinds maart 2018 voert, bracht Marlène Schiappa (Franse staatssecretaris onder de Eerste Minister, verantwoordelijk voor Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de Bestrijding van discriminatie) in januari 2019 een bezoek aan Kristalina Georgieva (CEO van de Wereldbank) in Washington, die de Franse inspanningen van de afgelopen twee jaar al had geprezen.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is als belangrijkste speerpunt van de vijfjarige ambtstermijn bestempeld. Deze gelijkheid van rechten vormt een onontbeerlijke en fundamentele stap in de culturele strijd die ons te wachten staat: het samen verwezenlijken van werkelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Bron (in het Frans): https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

gepubliceerd op 01/03/2019

naar boven