Frankrijk: veranderingen in 2019 [fr]

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er verschillende maatregelen in werking getreden, zoals bronbelasting, het armoedebestrijdingsplan en gelijke beloning. Hieronder vindt u een overzicht van de veranderingen voor 2019.

WERK

Verhoging van de arbeidspremie (Prime d’activité)

De arbeidspremie zal in 2019 met 90 euro worden verhoogd voor diegenen wiens inkomen dicht bij het minimumloon (SMIC) ligt. Rekening houdend met de verhoging van het minimumloon op 1 januari 2019, bedraagt het voordeel 100 euro voor de personen die het minimumloon verdienen en recht hebben op deze arbeidspremie.
Prime d’activité aanvragen

Verhoging van het minimumloon (SMIC)

Per decreet is bepaald om het minimumloon (SMIC) te verhogen per 1 januari 2019. Dit jaar verdient een werknemer met een 35-urige werkweek 1.521,22 euro bruto, wat gelijk staat aan een verhoging van 23 euro ten opzichte van 2018. Netto houdt men 1.204 euro over, een verhoging van 16 euro.

Onbelaste overuren

Op 21 december heeft de Assemblée Nationale (de Franse Tweede Kamer) besloten om reeds vanaf januari 2019, in plaats van vanaf september 2019, overuren vrij te stellen van belasting. Dit houdt in dat de uitbetaling van overuren van werknemers en ambtenaren vrijgesteld is van inkomstenbelasting tot een maximum van 5000 euro netto per jaar.

Persoonlijk opleidingstegoed: omzet van uren in euro’s

Naar aanleiding van de wet op de vrijheid om je eigen carrière te bepalen, worden vanaf 1 januari 2019 de opgebouwde uren binnen het Persoonlijk opleidingstegoed (Compte personnel de formation - CPF) van iedere werknemer omgezet in euro’s (15 euro/uur). Gezien het CPF integraal onderdeel uitmaakt van het CPA (Compte personnel d’activité: een online levensloopaccount), kan iedere werknemer binnen de private en publieke sector een kwalificerende opleiding volgen gedurende zijn carrière.

Werk- en leertraject (apprentissage)

Maximum leeftijd voor deelname aan een werk- en leertraject (apprentissage)

De maximumleeftijd voor deelname aan een werk- en leertraject is voortaan 29 jaar in plaats van 25.

500 euro subsidie voor een rijbewijs

Jongvolwassenen die deelnemen aan een werk- en leertraject kunnen aanspraak maken op 500 euro om hun rijbewijs te betalen. Deze subsidie is inkomensonafhankelijk.

HULP VOOR KWETSBARE GROEPEN

Verhoging van het minimum bestaansinkomen van ouderen (ASPA)

Op 1 januari 2019 is de ouderdomsuitkering ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) verhoogd. Zo is het maandelijks bedrag van een alleenstaande met 35 euro van 833,20 euro naar 868,20 euro gestegen. Het bedrag van een stel is met 54,34 euro naar 1347,88 euro per maand gestegen. Ter herinnering: het minimum bestaansinkomen van ouderen zal 900 euro per maand bedragen vanaf 1 januari 2020.

Armoedebestrijdingsplan: meer doen voor degenen die minder hebben

De Landelijke strategie ter voorkoming en bestrijding van armoede, die in september 2018 bekend werd gemaakt, treedt begin dit jaar in werking. De regering trekt hier 8,5 miljard euro voor uit. De overheidsinvesteringen betreffen twee grote sectoren: enerzijds onderwijs en opleiding (verstrekken van ontbijt op scholen in kwetsbare gebieden, lagere kantineprijzen, verhoging van de leerplicht t/m 18 jaar, et cetera) en anderzijds ondersteuning en sociale emancipatie via werkgelegenheid (herziening van de sociale minima, waarborging van de toegang tot een aanvullende ziektekostenverzekering voor iedereen, verhoging van de arbeidspremie, et cetera).

BELASTING

Bronbelasting

Zoals bekendgemaakt in november 2017, zal de bronbelasting in werking treden vanaf januari 2019. Door deze maatregel, die niets verandert aan het bedrag van de verschuldigde belasting, kan de inkomstenbelasting rechtstreeks worden ingehouden op lonen, pensioenen en andere vervangende inkomsten, zodat de belasting steeds kan worden aangepast naargelang de veranderingen in het inkomen.

Schrapping van de CO2-belastingverhoging

De verhoging van de CO2-belasting die voorzien was in de begroting van 2019, is geschrapt.

ENERGIE

Verhoging van de energietoeslag (chèque énergie)

De inkomensafhankelijke energietoeslag neemt toe met 50 euro voor huishoudens die hier recht op hadden in 2018. In 2019 komen 2,2 miljoen nieuwe huishoudens hiervoor in aanmerking.

Inruilpremie

Voor de 20 procent aan huishoudens met het laagste inkomen en de niet-belastingplichtige huishoudens die veel autorijden, zal de inruilpremie worden verdubbeld. De financiële steun voor automobilisten kan zo tot 5000 euro oplopen (voor de aanschaf van een elektrisch of hybride model, nieuw of tweedehands).

GEZONDHEID

"100% vergoeding van ziektekosten" (100% santé)

De verkiezingsbelofte van de Franse president Macron om ziektekosten op het gebied van visuele, auditieve en tandheelkundige zorg volledig te vergoeden, wordt dit jaar geleidelijk aan van kracht. De implementatie zal doorgaan t/m 2021. Op 1 januari 2019 wordt er een plafond vastgesteld voor de tarieven van ‘100% santé’ voor wat betreft audiologie en tandheelkunde. Overigens stijgt de vergoeding van hoorapparaten met 100 euro voor degenen die verzekerd zijn. In totaal verminderen de overgebleven kosten met gemiddeld 200 euro voor de hoorapparaten van ‘100% santé’.

Vergoeding van voorbehoedsmiddelen

In het kader van de Landelijke strategie voor seksuele gezondheid tegen de verspreiding van soa’s (HIV, hepatitis, syfilis, gonorroe, chlamydia, et cetera) worden voorbehoedsmiddelen voor de man van een bepaald merk door de ziektekostenverzekering vergoed. De verzekerde heeft een recept van een dokter of verloskundige nodig om deze vergoeding te krijgen.

HANDICAP

Verhoging van de toelage voor gehandicapte volwassenen (AAH)

De toelage voor gehandicapte volwassenen (AAH) zal eind dit jaar 900 euro per maand bedragen (50 euro extra in 2018 en 40 euro extra in 2019). In totaal gaat het om meer dan 2 miljard euro verdeeld over de vijfjarige ambtstermijn.

Het recht om te stemmen, te trouwen, een samenlevingscontract (PACS) aan te gaan of te scheiden voor mensen onder toezicht

Vanaf 1 januari 2019 mogen gehandicapte personen onder toezicht voortaan stemmen zonder dat een rechter hiertegen bezwaar kan maken. Deze maatregel zal worden opgenomen in het wetsonderwerp van Justitie, evenals het recht om te trouwen, een samenlevingscontract (PACS) aan te gaan of om te scheiden zonder dat een persoon onder toezicht gerechtelijke toestemming nodig heeft.

TARIEVEN

Verlaging van de gasprijzen

Geheel volgens de beloftes van de Eerste Minister zullen de gasprijzen niet worden verhoogd deze winter. Vanaf januari 2019 zullen ze met 2% dalen ten opzichte van december 2018. Tot en met juli 2019 zullen de prijzen geleidelijk aan verder dalen.

Postzegeltarieven

Vanaf 1 januari 2019 zullen de postzegeltarieven ongeveer 10% stijgen. De goedkoopste optie, de Ecopli, gaat van 0,78 naar 0,86 euro. Voor een lettre verte stijgt het bedrag met 8 cent (0,88 euro). Voor een brief met spoed dient men 1,05 euro te betalen. De prijs van pakketpost onder de 250 gram verandert echter niet (4,95 euro).

Bron : https://www.gouvernement.fr/ce-qui-change-en-2019

gepubliceerd op 11/01/2019

naar boven