Frankrijk wil tussen nu en 2030 een einde maken aan de ontbossing die wordt veroorzaakt door de invoer van niet-duurzame producten [fr]

Overeenkomstig het streven dat in het in 2017 aangenomen Franse Klimaatplan omschreven staat, kondigen de vijf ministers die dit communiqué hebben ondertekend de goedkeuring aan van de nationale strategie ter bestrijding van geïmporteerde ontbossing, met als doel om tussen nu en 2030 een einde te maken aan de ontbossing die wordt veroorzaakt door de invoer van niet-duurzame bos- en landbouwproducten.

Het mondiale bosareaal is tussen 1990 en 2015 afgenomen met 129 miljoen hectare, hetgeen acht keer zo groot is als de oppervlakte van het gehele Franse bosgebied. Hierdoor is de uitstoot van broeikasgassen met 11% toegenomen en zijn er aanzienlijke gevolgen ontstaan voor het behoud van de biodiversiteit en natuurlijke leefgebieden. Europese landen dragen een grote verantwoordelijkheid, aangezien een derde van deze ontbossing het gevolg is van de consumptie van landbouwproducten door de landen uit de Europese Unie.

Na toezeggingen te hebben gedaan om ontbossing te bestrijden in het kader van de verklaringen van Amsterdam en New York, komt Frankrijk in actie met deze allesomvattende strategie, die het resultaat is van een raadpleging van alle betrokken actoren.

Het doel van deze strategie is om elke actor (producenten, bedrijven, investeerders, consumenten) aan te zetten tot het veranderen van hun gewoontes om de ontbossing te verminderen. De strategie richt zich in eerste instantie op landbouwgrondstoffen die het grootste aandeel hebben in de geïmporteerde ontbossing, zoals sojabonen, palmolie, rundvlees en bijproducten, cacao, rubber en hout en de daarvan afgeleide producten. Aangezien de ontbossing snel toeneemt, zullen in 2020 en 2025 tussenfasen worden ingelast om de vorderingen te meten, en, indien nodig, nieuwe bindende maatregelen te treffen en het assortiment aan grondstoffen uit te breiden.

De belangrijkste maatregelen van deze strategie hebben betrekking op zowel het aanbod van als de vraag naar deze producten en hebben betrekking op alle actoren. Zij hebben ook tot doel deze maatregelen op Europees en internationaal niveau te verspreiden.

Bron: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 16/11/2018

naar boven