Frans-Nederlands werkoverleg Justitie / Douane (Den Haag, 21 april 2016) [fr]

Op donderdag 21 april 2016 vond het derde Frans-Nederlandse werkoverleg Justitie / Douane plaats op de ambassade van Frankrijk in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door de verbindingsmagistraat, Michaël Gihr, en de douaneattaché voor de Benelux, Nicolas le Gall.

JPEG

De bijeenkomst vond plaats tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en had net als de vorige twee edities als doel de Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van justitie en douane verder te versterken, met name in het kader van de prioriteiten zoals die op 20 januari 2014 waren bepaald door de president van de Franse Republiek en de Nederlandse minister-president, in hun Gemeenschappelijke Verklaring over het Partnerschap tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

Bij de vergadering waren vertegenwoordigers van het Functioneel Parket, het Landelijk Parket, het Arrondissementsparket Zeeland-West Brabant, de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nederlandse douane, het PNF (Nationale Financiële Parket van Frankrijk) de DNRED (Nationale directie inlichtingen en douaneonderzoek van Frankrijk) en het SNDJ (de opsporingsdienst van de Franse douane) aanwezig.

JPEG

Het werkoverleg van dit jaar werd geopend door Eerste Ambassaderaad Xavier Rey. Hij vestigde de aandacht op het belang van de versterking van de Frans-Nederlandse samenwerking in de strijd tegen illegale handel. Hij sprak zich ook lovend uit over het voortbestaan van deze vruchtvolle uitwisseling, die veel bijdraagt aan een betere wederzijdse kennis van de gerechtelijke systemen en douaneprocedures van de twee landen. Michel Sapin, Franse minister van Financiën die in Nederland was ter gelegenheid van de Informele Raad Ecofin op 22 en 23 april, is op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het werkoverleg.

Er is onder andere gesproken over internationale samenwerking binnen financiële onderzoeken, een thema dat zowel in Frankrijk als in Nederland actueel is, vooral sinds de openbaarmaking van de “Panama papers”.

Net als vorig jaar was de vergadering een voedingsbodem voor vruchtvolle uitwisselingen en de identificatie van nieuwe werkzaamheden, zodat de dialoog en de samenwerking op het gebied van justitie en douane kan worden voortgezet.

Er is besloten om deze bijeenkomst in 2017 voort te zetten rond nieuwe gemeenschappelijke thema’s.

gepubliceerd op 21/04/2016

naar boven