Frans-Nederlandse Academie

De Frans-Nederlandse Academie – Le Réseau franco-néerlandais – (FNA/RFN) is een non-profit organisatie, grotendeels gefinancierd door de ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken. FNA/RFN wil de samenwerking en goede relaties tussen kennisinstellingen in beide landen versterken. De FNA/RFN werkt in Europese context en vanuit de principes van de Bologna-overeenkomst.

De FNA/RFN initieert, informeert, organiseert, coördineert en brengt samen. Steeds gaat het om de uitwisseling van informatie, kennis en contacten. Via persoonlijke ontmoetingen, interactieve bijeenkomsten, onderzoekstrajecten, studie en stages (mobiliteitsbeurzen). De FNA/RFN vraagt ook aandacht voor de Franse en Nederlandse taal & cultuur in het onderwijs: niet als doel op zich, maar als instrument voor wederzijds begrip.

De FNA/RFN heeft twee kantoren, in Lille en Utrecht. Beide bureaus worden gehuisvest door de universiteit. De FNA/RFN is een binationale organisatie en heeft dan ook een binationaal Comité de Pilotage dat waakt over de programmering en organisatie van de activiteiten van de twee bureaus. De FNA functioneert in de vorm van een stichting en heeft een bestuur van vertegenwoordigers komende uit de wereld van hoger onderwijs en onderzoek.

***

De FNA/RFN biedt:
- informatie over hoger onderwijs en onderzoek in beide landen
- informatie over de actualiteiten op deze twee gebieden
- informatie over mobiliteitsprogramma’s (Erasmus & Leonardo) en transnationale stages
- ondersteuning bij de organisatie van projecten, ontmoetingen en thematische seminars

De FNA/RFN neemt actief deel aan:
- binationale en Europese projecten en netwerken
- acties ter promotie van de Franse en Nederlandse taal & cultuur

***

Bezoek de website van de FNA voor meer informatie over de diverse projecten:

- Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen
- Cahiers thématiques van de FNA/RFN
- Van Gogh, mobiliteitsprogramma voor jonge onderzoekers
- DELF/DALF examens
- Bijeenkomsten van Jong Talent
- Prix de Paris
- Prix de la Table Ronde pour le Français
- Mobiliteitsbeurzen in het kader van het LLP Programma

Contact

www.frnl.eu

gepubliceerd op 18/02/2014

naar boven