Frans-Nederlandse samenwerking op Sint Maarten : Ontmoeting tussen Philippe Gustin en Hans Leijtens (19 december 2017, Den Haag) [fr]

Persbericht - Ontmoeting in Den Haag tussen de afgevaardigden voor wederopbouw, Philippe Gustin en Hans Leijtens, om de Frans-Nederlandse samenwerking op Sint Maarten/Saint-Martin een impuls te geven

Den Haag, 19 december 2017 - Vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek kwamen in Den Haag bijeen om van gedachten te wisselen over manieren om de bilaterale samenwerking te intensiveren op het gebied van de wederopbouw, en op andere gebieden die van belang zijn voor Nederland, Frankrijk, de overzeese gemeenschap Saint-Martin en de autonome regering van Sint Maarten. Deze bijeenkomst volgt op een reeks technische en politieke bijeenkomsten die de afgelopen maanden op het hoogste niveau tussen beide landen hebben plaatsgevonden.

PNG

De bijeenkomst was een gelegenheid om te wijzen op de sterke solidariteit tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek bij de wederopbouw van het eiland Saint-Martin / Sint Maarten, dat zwaar werd getroffen door de orkaan Irma. De Nederlandse en Franse partijen, die zich het doel hebben gesteld in samenwerking met de inwoners van Saint Martin en Sint Maarten het eiland opnieuw op te bouwen, hebben afgesproken elkaar de komende tijd te blijven ontmoeten, bijvoorbeeld ter gelegenheid van het aankomende vierledige forum aan het begin van 2018, waar de Nederlandse en Franse regering, de overzeese gemeenschap van Saint-Martin en de regering van Sint Maarten zullen samenkomen. Bij deze gelegenheid zullen concrete voorstellen worden gedaan voor samenwerkingsmaatregelen op het gebied van de wederopbouw.

Bron: Persbericht van de Délégation interministérielle à la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin:

PDF - 71.3 kB
Communiqué de presse - Rencontre franco-néerlandaise pour la coopération à Saint-Martin
(PDF - 71.3 kB)

gepubliceerd op 20/12/2017

naar boven