Frans-Nederlandse vergadering Justitie / Douane (Den Haag, 12 maart 2015) [fr]

JPEG - 151.2 kB
Réunion de travail franco-néerlandaise Justice / Douane

Op 12 maart 2015 vond de tweede Frans-Nederlandse vergadering Justitie / Douane plaats op de ambassade van Frankrijk in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door Nicolas le Gall, douane-attaché voor de Benelux.

Net als de eerste bijeenkomst had deze bijeenkomst ook tot doel de Frans-Nederlandse samenwerking tussen justitie en douane te versterken, met name in het kader van de prioriteiten zoals die op 20 januari 2014 werden bepaald door de president van de Franse Republiek en de Nederlandse premier, in hun gemeenschappelijke Verklaring over het Partnerschap tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

Vertegenwoordigers van het Functioneel Parket, het Landelijk Parket, het Arrondissementsparket Zeeland-West Brabant (belast met het internationaal samenwerkingsproject voor de bestrijding van drugtoerisme “Hazeldonk”), de FIOD (’Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), de AMLC (Anti-Money Laundering Council), de Nederlandse douane en de DNRED ( Nationale directie inlichtingen en douaneonderzoek) vertegenwoordigd door Erwan Guilmin, directeur van de DOD (directie douaneacties), waren bij de vergadering aanwezig.

De vergadering werd geopend door de Eerste Ambassaderaad Xavier Rey. Hij vestigde de aandacht op het belang van versterking van onze samenwerking in de strijd tegen georganiseerde misdaad en illegale drugshandel en van verbetering van onze bilaterale samenwerking op het gebied van identificatie en inbeslagname van crimineel bezit. Tijdens de bijeenkomst werden concrete voorbeelden van de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van 20 januari op het gebied van justitie en douane gepresenteerd.

De gesprekken hadden vooral betrekking op de middelen voor ’real-world’ geografische locatie tijdens douaneonderzoek en op de versterking van bilaterale samenwerking in de strijd tegen het witwassen van geld. Net als vorig jaar vonden tijdens de bijeenkomst zeer waardevolle uitwisselingen plaats en werden nieuwe methodes van aanpak geopperd.

De deelnemers waren zeer tevreden over het werk van Thierry Pons, de recentelijk naar Frankrijk overgeplaatste oud-verbindingsmagistraat voor de Frans-Nederlandse samenwerking op justitieel gebied.

Besloten is deze bijeenkomst in 2016 voort te zetten rond nieuwe gemeenschappelijke thema’s.

gepubliceerd op 23/03/2015

naar boven