Franse Hoger Onderwijs [fr]

Het hoger onderwijs in Frankrijk kent een LMD-structuur, wat staat voor de graden Licence, Master en Doctorat. Deze structuur komt grotendeels overeen met de bachelor-masterstructuur. Er zijn wel inhoudelijke verschillen en de verscheidenheid aan diploma’s is een stuk groter. Een universitair bachelorprogramma duurt drie jaar, een master vijf jaar. Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs leiden tot een Licence professionnelle (drie jaar), een Diplôme Universitaire de Technologie (twee jaar) of een Brevet de Technicien Supérieur (twee jaar).

Frankrijk telt in 2017 ongeveer 3500 publieke en privé instellingen voor hoger onderwijs, waarvan 74 universiteiten, 227 technische hogescholen, 220 hogescholen voor management en bedrijfskunde, 50 academies voor kunst, en 22 academies voor architectuur.

Daarnaast zijn er Grandes Écoles. Grandes Écoles zijn gespecialiseerde, vaak particuliere universiteiten. Ze zijn prestigieus en selecteren alleen de beste studenten. Er zijn 300 Grandes Écoles. Een opleiding aan een Grande École duurt doorgaans drie jaar en start op bac+2 niveau. Dit betekent dat je kan worden toegelaten op basis van twee jaar hoger onderwijs. Vaak is een selectief toelatingsexamen deel van de toelatingsprocedure. Je vindt een overzicht van erkende Grandes Écoles op www.cge.asso.fr.

In 2015-2016 zijn in het Franse hoger onderwijs 310.000 studenten van buitenlandse afkomst, 12% van alle studenten. Sinds 1998 is het aantal buitenlandse studenten in Frankrijk gestegen met 90%. Driekwart van de buitenlandse studenten studeren aan een universiteit.

Nederlandse studenten hebben geen visum nodig om in Frankrijk te studeren.

In 2015-2016 ontving Frankrijk 1281 Nederlandse studenten, waarvan 900 (70%) ingeschreven stonden bij een universiteit, 11 (9%) bij een hogeschool voor management en bedrijfskunde en 35 (3%) bij technische hogescholen. (Bron: Campus France, cijfers 2017)

De inschrijfkosten aan de universiteit in Frankrijk zijn lager dan het in collegegeld in Nederland. Deze kosten zijn beschikbaar op de website van het Franse ministerie van het hoger onderwijs:

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20195/frais-inscription-pour-rentree-universitaire-2015.html

http://www.campusfrance.org/en/page/educational-costs

Informatie Campus France: http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/pays-bas_fr.pdf

Meer informatie
- Studeren in Frankrijk
- Erkenning van diploma’s
- Franse studiebeurzen

gepubliceerd op 13/06/2017

naar boven