Franse onderscheiding voor Minister Koenders [fr]

Op 22 januari 2008 heeft de heer Jean-Marie Bockel, Staatssecretaris belast met Samenwerking en Francofonie, op de Nederlandse Ambassade in Parijs de versierselen van Chevalier de la Légion d’Honneur overhandigd aan de heer Bert Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

JPEG Frankrijk heeft hiermee zijn erkentelijkheid willen betuigen aan de heer Koenders voor zijn persoonlijke verdiensten en zijn constante betrokkenheid bij de bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en Nederland.

Als voorzitter van de contactgroep Frankrijk van de Tweede Kamer en als lid van de Nederlands-Franse samenwerkingraad heeft de heer Koenders een waardevolle bijdrage geleverd aan het versterken van de vriendschappelijke banden en het wederzijds begrip tussen beide volken.

Kijk ook op de website van de Nederlandse Ambassade

gepubliceerd op 11/08/2011

naar boven