Franse parlementsverkiezingen 2012 [fr]

Uitslag

tweede ronde (voorlopige uitslag)

- Nederland :

Kiesgerechtigen 13 907
Uitgebrachte stemmen 3293 23,7%
Ongeldige stemmen 100
Geldige stemmen 3193
Philip Cordery 2040 63,9%
Marie-Anne Montchamp 1153 35,1%

- Benelux

Philip Cordery : 13 089 soit 53,2%

Marie-Anne Montchamp : 11 533 soit 46,8%

Uitslag Benelux

- Uitslag in Frankrijk


De eerste ronde van de parlementsverkiezingen heeft in Frankrijk op 10 juni plaatsgevonden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is de opkomst 57,23%. Van de 577 zetels zijn er 36 al gereserveerd voor de Parti socialiste (22) en voor de UMP (9).

- Uitslag in Frankrijk

- Eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen 2012 : uitslag in Nederland


Wat verandert er in 2012

De Fransen die in het buitenland wonen, kunnen voor het eerst stemmen bij de Franse parlementsverkiezingen.

Data

- 23 mei - 29 mei 2012: Stemmen via internet - eerste ronde
- 3 juni 2012: Eerste ronde stembusverkiezingen
- 6 juni - 12 juni 2012: Stemmen via internet - tweede ronde
- 17 juni 2012: Tweede ronde stembusverkiezingen

Kandidatenlijst (België, Luxemburg, Nederland)

1.Tanguy LE BRETON - verso
3. Guillaume DUBOST
4. Charlotte BALAVOINE
5. Stéphane BUFFETAUT
6. Nadia BOURAHLA
7. George-Francis SEINGRY
8. Perrine LEDAN
9. Philip CORDEDRY
10. Sophie DUVAL
11. Elisabeth CHEVALIER
12. Pablo MARTIN GOMEZ
13. Marie-Anne MONTCHAMP
14. Ruben MOHEDANO-BRETHES
15. Virginie TAITTINGER
16. Dominique PAILLE

De 577 leden van de Franse Nationale Vergadering worden gekozen voor vijf jaar via algemene rechtstreekse verkiezingen.

De afgevaardigden worden gekozen bij meerderheid van
stemmen in twee rondes.

Om in de eerste ronde te worden gekozen, moeten de kandidaten de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen en een aantal dat gelijk is aan een kwart van de geregistreerde kiezers.

Om door te kunnen naar de tweede ronde, dienen de kandidaten een aantal stemmen te behalen dat overeenkomt met ten minste 12,5% van het aantal geregistreerde kiezers. In de tweede ronde is de relatieve meerderheid voldoende om te worden gekozen ; bij gelijke stemmen, wordt de oudste kandidaat tot afgevaardigde gekozen.

Stemming vindt plaats per district, elk kiesdistrict komt overeen met een zetel.

JPEG

Hoe wordt men lid van de Assemblée nationale?

Men dient 23 jaar oud te zijn, de Franse nationaliteit te bezitten, kiesrecht te hebben en verkiesbaar te zijn. Onverkiesbaarheid is gelieerd aan iemand’s persoonlijke situatie (onder curatele gesteld, uit burgerschapsrechten ontzet of failliet verklaard) of met zijn functie (Ombudsman, prefect, magistraat, officier, bepaalde hoge ambtenaren in dienst bij de regionale of departementale overheid).

De Ve Republiek introduceerde de bepaling dat een minister niet tegelijkertijd parlementariër kan zijn. Deze maatregel maakte het instellen van een systeem van plaatsvervangers (suppléants) noodzakelijk. Zij kunnen de kamerleden die in de regering komen, vervangen.

De functie van afgevaardigde is evenmin verenigbaar met die van senator of van Europarlementariër.

De rol van afgevaardigde

De belangrijkste taak van een afgevaardigde in de Assemblée nationale is deel te nemen aan het opstellen van wetten waarvan het initiatief ligt bij hetzij de Eerste minister (wetsontwerp), hetzij bij de
kamerleden (wetsvoorstel).

Kamerleden hebben tevens de macht de regering te controleren. Deze macht wordt uitgeoefend via debatten over de regeringsverklaringen, mondelinge en schriftelijke vragen, enquêtecommissies en onderzoek door de vaste commissies. De regering is verantwoording verschuldigd aan de Assemblée; deze kan de regering tot aftreden dwingen door het aannemen van een motie van wantrouwen (art. 49 en 50 van de Grondwet).

Tijdens hun ambtsperiode genieten de afgevaardigden parlementaire onschendbaarheid:
- zij kunnen niet vervolgd worden voor hun mening of uitgebrachte stem tijdens het uitoefenen van hun functie
- zij kunnen niet vervolgd worden voor daden die niet te maken hebben met hun functie als parlementariër (behalve als zij op heterdaad betrapt worden).

Assemblée nationale

De Assembleé nationale kent één zittingsperiode, van begin oktober tot eind juni. Op verzoek van de Eerste-Minister of van de meerderheid van de leden kan de Assemblée Nationale in buitengewone zitting bijeenkomen.

Er zijn zes permanente commissies voor de volgende terreinen: buitenlandse zaken, defensie, productie en handel, financiën, culturele en familie-aangelegenheden, wetgeving. Zij komen bijeen om de behandeling van de wetsteksten die op de agenda van de Assemblée nationale staan, voor te bereiden. De kamerleden mogen slechts lid zijn van één commissie.

Voor meer informatie:

Op de website van de Assemblée nationale:
- L’élection des députés
- Election of deputies

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:
- Les élections en France

Op www.legifrance.gouv.fr:
- Code électoral

Op de website van de Franse Ambassade in Nederland:
- De Nationale Vergadering

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven