Franse senatoren bestuderen het Nederlandse Grotestedenbeleid [fr]

Een Franse delegatie van de senaatscommissie die advies moet uitbrengen over wijken die met problemen worden geconfronteerd, heeft een bezoek aan Nederland gebracht om de Nederlandse aanpak te bestuderen zoals principes, middelen en resultaten van het lokaal Nederlands stedelijk beleid.

De delegatie bestond uit de senatoren Pierre André en André Vallet die werden vergezeld door Alain Saillard, adviseur, en dhr Jean-Pascal Picy, administrateur.

Tijdens dit bezoek hebben de senatoren hun Nederlandse ambtgenoten dhr Van Raak, mevr. Dupuis, mevr. Vedder en dhr Hessing ontmoet, alsook de kamerleden dhr Meijer en mevr. Sterk met wie zij de overeenkomsten maar eveneens de verschillen hebben kunnen bestuderen tussen het stedelijk beleid van beide landen.

JPEG

Tijdens gesprekken met minister Pechtold en burgemeester Opstelten van Rotterdam werd het duidelijk dat niet enkel Frankrijk en Nederland worden geconfronteerd met grootstedelijke problemen, maar heel Europa. De Nederlandse overheid heeft een vijfjarig stedelijk beleidsplan ingesteld (2005-2009) dat op drie pijlers rust: economie (bevordering van de werkgelegenheid, het instellen van economische ontwikkelingszones), stadsplanning en infrastructuren (herbouw van wijken, snelle renovatie van vernielingen, aanmoedigen van sociale gemengdheid), sociaal (geld vrijmaken voor opleiding en integratie van minderheidsgroepen). De delegatie heeft zich vervolgens naar de deelgemeenten Feyenoord en Pendrecht begeven om daar de lokale beleidsmedewerkers en de bewoners te ontmoeten en de concrete resultaten van het beleid te kunnen waarnemen.

Het bezoek van de senatoriale delegatie is zowel door Den Haag als Rotterdam gunstig ontvangen en kreeg veel belangstelling in de pers. Het is ook een bewijs van de gegrondheid van de dialoog die tussen onze beide landen bestaat over het grootstedelijk beleid.

JPEG

gepubliceerd op 08/06/2006

naar boven