Franse studiebeurzen [fr]

- GEEN STUDIEBEURZEN IN 2017 -

De Franse regering en partners uit het bedrijfsleven (Heineken, Total, Tomtom en Danone) kennen meerdere studiebeurzen toe.

JPEG

Algemene presentatie

Meer dan 120 studenten van alle Nederlandse universiteiten hebben al de mogelijkheid gehad om in Frankrijk te studeren dankzij de Descartes uitblinkbeurzen. Deze studenten, die werden ontvangen in vestigingen die erkend worden vanwege de grote kwaliteit van het onderwijs, konden hun beginopleiding perfectioneren in meerdere studierichtingen.

Kiezen voor Frankrijk voor het vervolgen van studie, is, net zoals bijna 1300 Nederlandse studenten gedaan hebben, kiezen voor het derde ontvangstland voor buitenlandse studenten. De Franse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs zijn erkend voor hun grote kwaliteit, hun dynamisme en hun openheid voor de wereld, zoals de vele aangeboden internationale cursussen aantonen.

Een interculturele ervaring is een onbetwistbare troef voor uw professionele carrière, zoals aangetoond is door uw vele voorgangers.

Naast de maandelijkse toelage dekt de status van beursstudent ook de kosten van de sociale verzekering voor studenten en van het inschrijfgeld van de universiteit.

De beursstudent wordt gedurende zijn hele verblijf in Frankrijk ondersteund en blijft in nauw contact met de diensten van de ambassade en de ondernemingen.

Bij terugkomst laat de student een studieverslag zien en wordt lid van het Netwerk van voormalig Nederlandse studenten in Frankrijk, dat nu al meer dan 500 actieve leden telt in verschillende activiteitssectoren.

Na voorselectie moeten de kandidaten zich, in de loop van de maand mei, presenteren voor een jury die bestaat uit docenten van universiteiten en uit afgevaardigden van de ambassade en de bedrijven. De afgevaardigden van de bedrijven zijn vooral gevoelig voor de presentatie van een studieprogramma dat een professionele visie bevat.

Soort beurzen

Beurzen van de Franse regering

- Maandelijks bedrag: Rond 600 € tijdens 10 maanden
- De inschrijvingskosten voor de universiteit [1] en kosten van de sociale verzekering worden gedekt
- Diverse voordelen die verbonden zijn met de status van beursstudent van de Franse regering (hulp bij huisvesting, studentenleven)

Beurzen van partnerondernemingen

- Verdeeld door Total en Danone
- Maandelijks bedrag: Rond 600 € tijdens 10 maanden
- De kosten van de sociale verzekering worden gedekt

Kandidatenprofiel

Profiel : student(e), die ten minste in het bezit is van een Nederlands Bachelordiploma, maar de prioriteit gaat uit naar studenten van een Master en van hoger niveau.

Beheersing van het Frans : deze wordt gewaardeerd afhankelijk van de gekozen opleiding en van de taal van het onderwijs.

Het heeft betrekking op alle studierichtingen:

- zuivere en exacte wetenschappen

- technische studierichtingen en ingenieurswetenschappen

- rechten, economie, sociale- en geesteswetenschappen, internationale handel, management,

- Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, enz...

Studieplan

De studiebeurzen zijn gereserveerd voor studenten met een serieus, samenhangend en gemotiveerd studieproject. Het is dus onvermijdelijk om zich goed te informeren over de mogelijkheden van studeren in Frankrijk alvorens een beurs aan te vragen.

Het wordt sterk aangeraden niet te wachten met contact op te nemen met de universiteiten tot de toekenning van de beurzen. De termijnen van educatieve en administratieve inschrijving variëren namelijk nogal per instelling.

De definitieve toekenning van de beurs zal pas vaststaan nadat één van de vooraf gekozen Franse instellingen de student aangenomen heeft. De toekenning van de beurs is niet gelijk aan de acceptatie en de inschrijving bij een Franse instelling van hoger onderwijs en kan deze ook niet vervangen.

We willen graag de aandacht van de kandidaten vragen voor het feit dat de universiteiten en de andere vestigingen van hoger uitblinkonderwijs zich niet alleen in Parijs bevinden, en dat de universiteiten en provinciescholen eveneens van een erg goed niveau zijn.

Selectieprocedure

Het formulier van kandidaatstelling kunt u downloaden op de site en het kan ook aangevraagd worden bij de ambassade door te schrijven naar emilie.baffie@diplomatie.gouv.fr

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden in het

- Frans

Word - 66.5 kB
Formulaire FR
(Word - 66.5 kB)

- Engels

Word - 67 kB
Formulaire EN
(Word - 67 kB)

Samenstelling van het dossier : met het formulier van kandidaatstelling moeten de volgende documenten meegestuurd worden:
- een motivatiebrief
- een CV
- een budgetplan voor het betreffende jaar
- kopieën van universitaire diploma’s en cijferlijsten
- een aanbevelingsbrief van een docent of een professional
- voor de promovendi, een beschrijving van het proefschriftplan

Deze documenten moeten gelijktijdig per post en per e-mail verstuurd worden naar:

per post: Ambassade de France aux Pays-Bas

Anna Paulownastraat 76
2518 BJ Den Haag

per e-mail: science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

Het budgetplan moet het financieringsplan van het gehele studieverblijf in Frankrijk nauwkeurig weergeven.

De kandidaat zorgt er voor dat de verplichtingen wat betreft inschrijving bij de gekozen universiteiten of vestigingen van hoger onderwijs vervuld worden. De diensten van de ambassade staan ter beschikking om de kandidaten te helpen met het oriënteren van hun keuzes.

De voorgeselecteerde kandidaten presenteren hun dossier voor een selectiejury op een datum die nog vastgesteld zal worden. Aangezien deze datum kan niet veranderd worden, dienen de kandidaten ervoor te zorgen dat ze die dag aanwezig kunnen zijn om zich te presenteren voor de jury.

Algemene voorwaarden

De geselecteerde kandidaten verplichten zich tot:
- Het volgen van de opleiding waarvoor ze de beurs toegekend hebben gekregen. Evaluaties worden gehouden in de loop van het jaar.
- Het op de hoogte houden van het bedrijf en de Ambassade van het verloop van het verblijf, aan het einde van elk trimester.
- Het deelnemen, bij terugkomst, aan bepaalde activiteiten die georganiseerd worden in het kader van het beurzenprogramma, en met name aan het netwerk van voormalig Nederlandse beursstudenten in Frankrijk

Voor meer informatie neemt u contact op met Emilie Baffie op +31 70 312 58 83 of via emilie.baffie@diplomatie.gouv.fr

Netwerk van voormalig Nederlandse beursstudenten in Frankrijk

Dit netwerk verzamelt de voormalig beursstudenten, Nederlandse studenten en stagiaires die hogere onderwijs hebben gevolgd of een stage in Frankrijk hebben gedaan. Het dient niet alleen als jaarboek – een begunstigde en bewaarde band tussen de Ambassade, de ondernemingen en de studenten – maar ook, en vooral, als plaats van uitwisseling en versterking van culturele, wetenschappelijke en vriendschappelijke banden tussen Frankrijk en Nederland.

[1De inschrijvingskosten van bepaalde Grandes Ecoles worden niet gedekt

gepubliceerd op 21/06/2017

naar boven