G20-top in Buenos Aires: de verdediging van het multilateralisme hoog op de Franse agenda [fr]

Argentinië is sinds 1 december 2017 de voorzitter van de G20 en heeft de top georganiseerd in Buenos Aires waar staatshoofden en regeringsleiders bijeenkwamen op 30 november en 1 december 2018. Het is tien jaar geleden dat de eerste regeringsleiderstop plaatsvond, destijds georganiseerd naar aanleiding van de wereldwijde financiële crisis.

Het voorzitterschap van Argentinië in 2018 stond in het teken van drie thema’s:
- kwesties op het gebied van werk, onderwijs en innovatie (met de toekomst van het werk in het digitale tijdperk als invalshoek);
- de financiering van infrastructuurprojecten ten behoeve van ontwikkeling;
- duurzame landbouw en voedselveiligheid.

JPEG

Frankrijk verdedigde tijdens de top een collectieve aanpak van de belangrijkste mondiale uitdagingen.

Deze ambitie werd vervat in vijf hoofdprioriteiten, waarvoor multilateralisme van essentieel belang is:

 • De dynamiek van het Klimaatakkoord van Parijs voorzetten en de inspanningen ter bescherming van de biodiversiteit opvoeren. Gezien de ernst van de klimaatsituatie, enkele dagen vóór de COP24 in Katowice en na de twee edities van de One Planet Summit, hebben Frankrijk en zijn partners ervoor gepleit dat de G20 zich opnieuw ertoe verbindt om zich in te zetten voor het milieu.
 • Pleiten voor een open, op regels gebaseerd en rechtvaardig multilateraal handelssysteem.
  Dit wordt vertaald naar twee onlosmakelijk met elkaar verbonden acties: het verwerpen van het protectionisme en het zorgen voor gelijke voorwaarden voor concurrentie en voor de doeltreffende toepassing van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Voor een duurzame aanpak van handelsverstorende praktijken en van ongepaste unilaterale maatregelen die deze doelstelling ondermijnen, moest de top in Buenos Aires het met name mogelijk maken overeenstemming te bereiken over een routekaart voor de hervorming van de WTO.
 • Bestrijden van terrorisme en de financiering ervan, voortbouwendop de behaalde uitkomsten bij de G20-top te Hamburg in 2017 en de internationale No Money for Terror-conferentie in Parijs op 25 en 26 april 2018 (in 2019 zal hier een vervolgconferentie voor worden georganiseerd).
 • Voortuitgang boeken op het gebied van duurzame ontwikkeling en de uitvoering van de Agenda 2030. Onderwijs, vooral voor meisjes, is een prioriteit van de Franse president. Dit geldt ook voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen: een kwestie die in de werkzaamheden van de G20 een transversale aangelegenheid moet blijven. Ook ontwikkelingsfinanciering en risicopreventie op het gebied van overmatige schuldenlast in de minst ontwikkelde landen vormen in 2018 grote uitdagingen: aangezien de schuldenlast in de arme landen toeneemt, moeten we de duurzaamheid en transparantie van de door publieke en particuliere schuldeisers verstrekte financiering versterken.
 • Bevorderen van een beter gereguleerde en inclusievere globalisering, waarbij wordt gefocust op verschillende aspecten:
  • Financiële integriteit, door ervoor te zorgen dat de G20 zich ertoe verbindt corruptie en illegale financiële stromen te bestrijden en, naar aanleiding van de Paradise Papers-onthullingen, door druk te blijven uitoefenen op jurisdicties die niet samenwerken op fiscaal gebied;
  • De digitale sector (belasting van digitale bedrijven en bevordering van eerlijke concurrentie ten opzichte van internetreuzen, bescherming van persoonsgegevens);
  • Tot slot doet Frankrijk een beroep op andere staten om de Oproep van Parijs voor het vertrouwen in en de veiligheid van cyberspace te steunen om de verantwoordelijkheid van de particuliere actoren op het gebied van cyberspacebeveiliging te versterken.

Het Japanse G20-voorzitterschap in 2019

Aan het einde van de top van Buenos Aires droeg Argentinië het G20-voorzitterschap over aan Japan. De volgende top vindt plaats in Osaka op 28 en 29 juni 2019.
Aangezien Frankrijk in 2019 het G7-voorzitterschap overneemt en van 24 t/m 26 augustus 2019 zijn top in Biarritz houdt, kwamen de Franse president en premier Shinzo Abe op 17 oktober 2018 in Parijs bijeen. Ze kwamen overeen om volgend jaar de werkzaamheden in beide fora samen te coördineren.

- Meer informatie (in het Engels): https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

gepubliceerd op 12/12/2018

naar boven