G5 Sahel - Aanname van Resolutie 2391 van de VN-Veiligheidsraad (8 december 2017) [fr]

Verklaring van Jean-Yves Le Drian, minister van Europa en Buitenlandse Zaken

Ik ben verheugd over de unanieme aanname van resolutie 2391 van de Veiligheidsraad over steun aan de gezamenlijke troepenmacht van de G5 in Sahel.

Met deze resolutie geeft de Veiligheidsraad opnieuw duidelijke en krachtige politieke steun aan de staten van de G5 in de Sahel, die op initiatief en naar aanleiding van Resolutie 2359 van de VN-Veiligheidsraad van juni jongstleden hebben besloten de krachten te bundelen in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Deze steun is een erkenning van de aanzienlijke vooruitgang die in enkele maanden tijd is geboekt en een oproep aan iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen, zodat de troepenmacht zo snel mogelijk zijn volledige operationele capaciteit kan bereiken.

Resolutie 2391 voorziet ook in de logistieke en operationele steun van MINUSMA ten behoeve van de eenheden van de gezamenlijke troepenmacht die op het werkterrein van deze missie actief zijn. De resolutie herinnert er tevens aan dat de gezamenlijke troepenmacht geen succes kan worden zonder gelijktijdige inspanningen op het gebied van ontwikkeling en eerbiediging van de fundamentele eisen op het gebied van mensenrechten.

De Verenigde Naties nemen op deze manier deel aan de internationale inspanningen om de troepenmacht van de G5 in de Sahel te versterken en zullen ertoe bijdragen dat deze ter plaatse volledig effectief kan functioneren.

Frankrijk blijft samen met zijn partners en de Europese Unie volledig gemobiliseerd om de operationalisering van de gezamenlijke troepenmacht van de G5 Sahel te ondersteunen. De Franse steun aan de gezamenlijke troepenmacht is van meet af aan constant geweest, in de vorm van operationele ondersteuning en uitrusting. De Europese Unie heeft 50 miljoen euro toegezegd. Andere donoren zoals de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Denemarken en Luxemburg hebben onlangs hun steun aangekondigd.

Ik wil er ook aan herinneren dat er geen duurzame stabiliteit in de Sahel kan zijn zonder volledige en effectieve tenuitvoerlegging van het vredes- en verzoeningsakkoord in Mali. Wij roepen alle partijen in Mali op hun inspanningen op dit gebied te versterken.

gepubliceerd op 11/07/2018

naar boven