G7: Top van staatshoofden en regeringsleiders (24-26 augustus 2019, Biarritz) [fr]

Van 24 t/m 26 augustus 2019 verwelkomde de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron zijn ambtgenoten van de “groep van 7” en van verschillende andere landen voor het hoogtepunt van het G7-voorzitterschap van Frankrijk.

De strijd tegen ongelijkheid, een prioriteit van het Franse voorzitterschap van de G7

De strijd tegen ongelijkheid is een prioriteit van het Franse voorzitterschap van de G7 en loopt als rode draad door de werkzaamheden. De president heeft deze op 25 september 2018 tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gedefinieerd.

Deze strijd is opgedeeld in vijf prioriteiten:

- De strijd tegen ongelijkheid van kansen, in het bijzonder de bevordering van gendergelijkheid en van de toegang tot onderwijs en tot kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg;
- De vermindering van ongelijkheid op milieugebied door onze planeet te beschermen door middel van klimaatfinanciering en een rechtvaardige ecologische transitie die gericht is op het behoud van de biodiversiteit en de oceanen;
- In actie komen voor vrede, tegen veiligheidsdreigingen en terrorisme, die de fundamenten van onze samenlevingen destabiliseren;
- De mogelijkheden van digitale technologie en kunstmatige intelligentie op ethische en mensgerichte wijze benutten;
- Vernieuwing van een gelijkwaardiger partnerschap met Afrika.

Een G7 in een nieuwe vorm

“De tijd waarin alleen een club van rijke landen het evenwicht van de wereld kon bepalen, is al lang voorbij.” - Emmanuel Macron, Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 25 september 2018

Het G7-voorzitterschap van Frankrijk in 2019 biedt dus de gelegenheid om de samenstelling van de groep te veranderen. Zo organiseerden verschillende Franse ministers in de loop van het jaar werkbijeenkomsten met hun G7-ambtgenoten en nodigden zij partnerlanden als Egypte, Mali en Mexico uit om aan de werkzaamheden deel te nemen.

Voor de G7-top in Biarritz heeft de president uitgenodigd:

- 4 partnerlanden die zich inzetten voor de bescherming en bevordering van democratische vrijheden en die grote regionale invloed hebben: Zuid-Afrika, Australië, Chili en India;
- 6 Afrikaanse partners om een gelijkwaardig partnerschap op te bouwen met dit continent van de toekomst: Zuid-Afrika, Egypte, Burkina Faso, Senegal, Rwanda en de Voorzitter van de Afrikaanse Unie Commissie, Moussa Faki;
- De belangrijkste actoren van het maatschappelijk middenveld die betrokken zijn het Franse voorzitterschap van de G7.

Een milieuvriendelijke G7 die zich inzet voor gendergelijkheid

Overeenkomstig de fundamentele doelstellingen wilde het Franse G7-voorzitterschap dat de top van Biarritz, maar ook de ministeriële bijeenkomsten die eraan voorafgingen, de tweeledige doelstelling van de strijd tegen gendergongelijkheid en van het behoud van het milieu zouden weerspiegelen.

Deze wens wordt gekenmerkt door:

- De ISO 20121-certificering (evenement voor duurzame ontwikkeling) van de top van Biarritz en verschillende ministeriële G7-bijeenkomsten;

- De invoering van het “événement égalité femmes-hommes”-label (gendergelijkheidslabel voor evenementen), dat van toepassing is op alle ministeriële G7-bijeenkomsten en de top van Biarritz.

- Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr/
- De officiële documenten (in het Engels)

gepubliceerd op 03/09/2019

naar boven