G7-bijeenkomst van ministers van Milieuzaken: aanname van het “Handvest van Metz inzake biodiversiteit” [fr]

Ter gelegenheid van de bijeenkomst van de ministers voor Milieuzaken van de G7 die op 5 en 6 mei 2019 plaatsvond in Metz, hebben de G7-landen (Frankrijk, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie), alsmede Chili, de Fiji-eilanden, Gabon, Mexico, Niger en Noorwegen, in aanwezigheid van Egypte, op 6 mei 2019 het “Handvest van Metz inzake biodiversiteit” aangenomen. De ondertekenende landen verbinden zich er zo toe om te strijden tegen de achteruitgang van de biodiversiteit door middel van concrete maatregelen.

In de eerste “wereldwijde beoordeling van de toestand van de natuur en van de goederen en diensten die ze aan de mensheid levert”, die op 4 mei 2019 door het IPBES werd vastgesteld, staan zorgwekkende constateringen over de situatie op onze planeet

Gezien het biodiversiteitsverlies en de waarschuwingen van wetenschappers, evenals het bewustzijn dat enkel gezamenlijke inzet op internationaal niveau deze ontwikkeling kan omkeren, hebben de staten besloten om actie te ondernemen. Dit Handvest, waarvoor het IPBES-rapport de wetenschappelijke basis vormt, moet het mogelijk maken om de inzet met betrekking tot biodiversiteit naar hetzelfde niveau te tillen als die op het gebied van het klimaat.

Dit Handvest bestaat uit drie hoofdlijnen:

- Sneller werk maken van de strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit.
- Bevorderen van de betrokkenheid van andere actoren en belanghebbenden.
- Ondersteunen van de uitwerking en de uitvoering van een wereldwijd biodiversiteitskader voor de periode na 2020.

Dit Handvest is geen eindresultaat, maar een keerpunt met betrekking tot de inzet van de aanwezige staten voor het behoud van de biodiversiteit. Dit is een essentieel signaal.

Meer informatie (in het Frans) : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 21/05/2019

naar boven