G7-voorzitterschap van Frankrijk [fr]

De G7 (“Groep van 7”) bestaat uit Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Italië en Canada, waarvan de staatshoofden en regeringsleiders tijdens een jaarlijkse top bijeenkomen.

Naast de economische kwesties waarop de G7 zich in eerste instantie richtte, is de G7 nu ook een forum voor overleg, waar gemeenschappelijke antwoorden worden geformuleerd op belangrijke mondiale uitdagingen, zoals vrede en veiligheid, terrorismebestrijding, ontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg, milieu en klimaatverandering.

Acht jaar na de top van Deauville is het in 2019 weer de beurt aan Frankrijk om het voorzitterschap van de groep op zich te nemen en een top te organiseren die plaatsvindt in Biarritz van 24 tot 26 augustus aanstaande.

PNG

Top van Biarritz

Na de top van Charlevoix in Quebec die werd georganiseerd door het Canadese voorzitterschap op 8 en 9 juni 2018, kondigde de president van de Franse Republiek aan dat de top van staatshoofden en regeringsleiders, het hoogtepunt van het Franse voorzitterschap, van 24 t/m 26 augustus 2019 in Biarritz zal plaatsvinden.

Sinds de oprichting van de groep heeft Frankrijk zes G7-toppen georganiseerd: Rambouillet in 1975, Versailles in 1982, Parijs (Arche de la Défense) in 1989, Lyon in 1996, Evian in 2003 en ten slotte Deauville in 2011.

Organisatie van het voorzitterschap

Het Franse voorzitterschap van de G7 wordt uitgevoerd door de Présidence de la République. Een stuurgroep onder leiding van een sherpa is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het voorzitterschap. Deze stuurgroep bestaat uit drie onderdelen waarmee de werkzaamheden van het voorzitterschap worden ondersteund, overeenkomstig de door de Franse president vastgestelde richtlijnen:

- Het sherpa-onderdeel, met een specifiek hieraan toegewijd team onder leiding van de G7-“Sub-Sherpa”, dat zorgt voor de coördinatie en het aansturen van alle werkzaamheden;
- Het politieke onderdeel, dat zich onder andere bezighoudt met kwesties op het gebied van buitenlandse zaken;
- Het financiële onderdeel.

Het secretariaat-generaal van het Franse G7-voorzitterschap is verantwoordelijk voor het logistieke aspect van alle evenementen, de voorbereiding, de organisatie en de veiligheid van de voorbereidende vergaderingen en van de top. In samenwerking met de betreffende afdelingen van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken is het secretariaat-generaal verantwoordelijk voor de aansturing van de communicatie en van protocollaire aangelegenheden. Ten slotte beheert en waarborgt het de samenhang van het programma en het budget van het Franse G7-voorzitterschap.

Bron (in het Engels): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 27/12/2018

naar boven