Erkenning van diploma’s [fr]

Een Europees kader

Het European Credit Transfer System (ECTS)

Op de erkenning van buitenlandse getuigschriften is de Lissabon Conventie (1997) van toepassing waarin vastgelegd is dat een diploma dat in eigen land toegang geeft tot het hoger onderwijs ook toelating biedt in het ontvangende (verdrags) land tenzij er sprake is van wezenlijke verschillen. Dit betekent dat het Nederlandse VWO diploma dat toegang geeft tot het universitaire onderwijs ook in Frankrijk toegang biedt tot het hoger onderwijs.
Het Nederlandse HAVO diploma wordt niet erkend omdat het geen toegang tot het universitaire onderwijs geeft.
In Frankrijk zijn instellingen – of dit nu een universiteit is of een Grande École – autonoom en zij beslissen uiteindelijk over de feitelijke toelating. De beslissing over rechtstreekse toelating of eventuele aanvullende eisen kan per instelling verschillen.

De drie belangrijkste titels

Licence (Fr) of Bachelor (3 jaar studie) =180 ECTS-punten
Master (5 jaar studie) geeft 120 extra ECTS-punten = 300 ECTS-punten in totaal
Doctoraat (8 jaar studie) geeft een totaal aan 480 ECTS-punten.

Gelijkstelling van Franse en Nederlandse diploma’s

Deze informatie dient enkel ter indicatie op aanwijzingen van het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Frans diploma Nederlands equivalent
Baccalauréat général VWO-diploma
Baccalauréat technologique VWO-diploma (eventueel HAVO-diploma)
Baccalauréat professionnel MBO-diploma (kwalificatieniveau 4)
Licence WO Bachelor of HBO Bachelor
Master de recherche Master, WO
Master professionnel WO (eventueel Master HBO)
Diploma van een Grande École Master, WO (eventueel Master HBO)
Licence professionnelle Bachelor HBO
Diplôme universitaire de technologie (DUT) 2 jaar HBO
Brevet de technicien supérieur (BTS) 2 jaar HBO
Brevet d’enseignement professionnel (BEP) MBO kwalificatieniveau 2 /3
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) MBO kwalificatieniveau 2

ENIC-NARIC

ENIC-NARIC geeft informatie over de erkenning van academische en beroepsdiploma’s in Europa en is contactpunt voor informatie over de gereglementeerde beroepen. De lijst met contactcentra is beschikbaar op de site van het netwerk ENIC-NARIC.

- ENIC-NARIC in Frankrijk:
CIEP

- ENIC-NARIC in Nederland:
NUFFIC

- Zie ook : Studeren in Frankrijk

gepubliceerd op 14/06/2017

naar boven