Generation Equality Forum - Communiqué van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (24 juli 2019, Parijs) [fr]

Het Generation Equality Forum is een internationale bijeenkomst voor gendergelijkheid. Het Forum wordt georganiseerd door het VN-orgaan UN Women en gezamenlijk voorgezeten door Frankrijk en Mexico, in samenwerking met en op initiatief van het maatschappelijk middenveld. Het Forum vindt op 7 en 8 mei 2020 plaats in Mexico-Stad en van 7 t/m 10 juli 2020 in Parijs.

Vijfentwintig jaar na de historische vierde wereldvrouwenconferentie en de goedkeuring van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking, die het meest complete kader vormen voor het bewerkstelligen van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid, zal het Forum de balans opmaken van de geboekte vooruitgang en een programma van concrete maatregelen opstellen om gendergelijkheid vóór 2030 te verwezenlijken, in het kader van de ongeëvenaarde intergenerationele campagne getiteld “Generatie Gelijkheid: voor vrouwenrechten en een gelijke toekomst”.

Het Forum zal de vorm aannemen van een internationale openbare discussie om snelle actie en verantwoordelijkheidsbesef ten behoeve van gendergelijkheid te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst zal de invloed van de inzet voor vrouwenrechten, feministische solidariteit en aansporing van jongeren om grote veranderingen teweeg te brengen, worden gevierd. Om zoveel mogelijk mensen deel te kunnen laten nemen, zal het Forum tijdens interactieve bijeenkomsten via een live verbinding contact maken met andere delen van de wereld.

Bestuurders van verschillende actoren (maatschappelijk middenveld, overheid, bedrijven, gemeenten, parlementaire vergaderingen, vakbonden, media, enz.) zullen elkaar ontmoeten en deelnemen aan dit forum, waarbij de nadruk zal liggen op intergenerationele en multi-stakeholder partnerschappen.

Het Forum zal concrete partnerschappen en verantwoordelijkheidsbesef tot stand brengen voor snelle actie op grotere schaal op het gebied van essentiële kwesties om gendergelijkheid te bewerkstelligen.

Meer informatie (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 25/07/2019

naar boven