Gezamenlijk persbericht - Nieuwe werkgroep voor de verdieping van de kapitaalmarktunie: Duitsland, Frankrijk en Nederland publiceren de namen van 3 experts (12 juni 2019, Parijs) [fr]

NEDERLANDS

Op 16 mei 2019 kondigden de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk en Nederland de oprichting aan van een werkgroep op hoog niveau inzake de verdieping van de kapitaalmarktunie.

Deze werkgroep op hoog niveau bestaat uit:

- Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het Nederlandse Pensioenfonds ABP;
- Fabrice Demarigny, voorzitter van het bestuur van het European Capital Markets Institute en partner bij Mazars Scrl;
- Joachim Nagel, lid van het bestuur van KfW, de ontwikkelingsbank van Duitsland.

Deze werkgroep waar bovenstaande Nederlandse, Franse en Duitse experts deel van uitmaken, zal op korte termijn worden uitgebreid met andere experts.

De werkgroep op hoog niveau zal de sterke en zwakke punten van de kapitaalmarkten in de Europese Unie uiteenzetten en passende manieren vinden om de Europese Unie in staat te stellen de groei van haar economie en bedrijven te financieren. Ook zal de werkgroep nagaan op welke manieren de stabiliteit en efficiëntie van de financiële markten in de Europese Unie kunnen worden gewaarborgd. Daarnaast zal de werkgroep benadrukken hoe Europa alle mogelijkheden op het gebied van technische innovatie en de digitalisering van financiële diensten kan aangrijpen.

Dit rapport, dat een analyse en aanbevelingen zal bevatten die als input kunnen dienen voor de routekaart van de kapitaalmarktunie, wordt uiterlijk op 30 september 2019 verwacht.

ENGLISH

Joint press release - New working group to deepen the Capital Markets Union: France, Germany and the Netherlands publish the names of 3 experts

On 16th May, the ministers of Finance of the Netherlands, France and Germany announced the creation of a high-level working group to explore how to deepen and improve the Capital Markets Union.

The members of the high-level working group have now been chosen and will include:

- Ms Corien Wortmann-Kool, chairman of the Board of ABP Pensionfund in the Netherlands;
- Mr Fabrice Demarigny, chairman of the Board of the European Capital Markets Institute, partner at Mazars Scrl;
- Mr Joachim Nagel, member of the Executive Board of KfW, the promotional bank of Germany.

These experts combining different experiences and skills will be joined by a small number of further experts in the near term.

The high-level working group will outline the strengths and weaknesses of Capital Markets in the European Union and identify appropriate ways to give the European Union a capacity to better finance the growth of its economy and its businesses. The working group will also assess ways to ensure stable and efficient financial markets in the European Union and highlight ways for Europe to seize all the opportunities of technical innovation and digitalization in financial services.

The group will report back with analysis and recommendations no later than 30 September 2019. This will feed into a new roadmap for the Capital Markets Union.

PDF - 434.8 kB
Joint press release - New working group to deepen the Capital Markets Union: France, Germany and the Netherlands publish the names of 3 experts
(PDF - 434.8 kB)

gepubliceerd op 13/06/2019

naar boven