Gezamenlijk persbericht – Publicatie van de cijfers over de ontwikkelingshulp van Frankrijk in 2018 (10 april 2019) [fr]

Gezamenlijk persbericht van Jean-Yves Le Drian, minister van Europa en Buitenlandse Zaken, en Bruno Le Maire, minister van Economie en Financiën.

De Commissie voor ontwikkelingssamenwerking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte op 10 april 2019 de voorlopige cijfers bekend over de wereldwijde officiële ontwikkelingshulp (ODA) in 2018.

De officiële ontwikkelingshulp van Frankrijk bedraagt 10,3 miljard euro of 0,43% van het bruto nationaal inkomen (bni). Er is sprake van een stijging van 2,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Frankrijk bevestigt hiermee zijn hernieuwde inzet voor een ontwikkelingsbeleid waarbij wereldwijde ongelijkheid ter plaatse wordt bestreden en dat bijdraagt aan de versterking van de positie van Frankrijk in de wereld. Frankrijk staat nog steeds op de vijfde plek van de grootste donoren in de wereld.

De bilaterale officiële ontwikkelingshulp in de vorm van giften blijft stijgen (+4%). De multilaterale hulp is ook sterk toegenomen (12%), hoofdzakelijk als gevolg van de uitbetaling van een lening in 2018 voor de periode 2017-2019 in het kader van de 18e aanvulling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA): het fonds van de Wereldbank bestemd voor de armste landen. Frankrijk blijft de op één na grootste bijdrage leveren aan het Europese ontwikkelingsbeleid. Als gevolg van een in 2018 geïntroduceerde nieuwe boekingsmethode van leningen die door de Commissie voor ontwikkelingssamenwerking van de OESO wordt gehanteerd, nemen de ODA-bedragen die als lening worden geregistreerd af, hoewel de uitbetalingen toenemen.

De verhoging van de Franse steun voor officiële ontwikkelingshulp zal naar verwachting aanhouden in het kader van de door de Franse president aangekondigde doelstelling om tegen 2022 0,55% van het bni te bereiken. In 2019 heeft de Staat de zogenaamde autorisations d’engagements en dons van de AFD verhoogd met een miljard euro om de meest kwetsbare landen, in het bijzonder in Afrika, op effectievere wijze te ondersteunen, in overeenstemming met de conclusies van het Interministeriële comité voor internationale samenwerking en ontwikkeling van 8 februari 2018. Ook heeft de Staat de verhoging van de financiering van humanitaire hulp als prioriteit bestempeld, met meer dan 180 miljoen euro in 2019 voor de beheersing van de meest acute crises, onder andere in Syrië, Jemen en de Sahel.

De hervorming van het Franse ontwikkelingsbeleid zal centraal staan in het wetsontwerp van de loi d’orientation et de programmation betreffende het beleid voor solidaire ontwikkeling en de bestrijding van wereldwijde ongelijkheid, dat binnenkort door de regering zal worden gepresenteerd. Dit wetsontwerp zal gericht zijn op de richtlijnen van het Franse ontwikkelingsbeleid, ten dienste van de strategische prioriteiten van het externe optreden van Frankrijk: een ontwikkelingsbeleid dat gericht is op de prioritaire landen die Frankrijk hulp biedt, hoofdzakelijk in Afrika; een beleid dat wereldwijde ongelijkheid tegengaat door doeltreffender in te grijpen met betrekking tot essentiële kwesties, zoals armoede, honger, onderwijs, gezondheid, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, klimaat en biodiversiteit, onstabiele en crisisgebieden: allemaal wereldwijde uitdagingen die door het Franse voorzitterschap van de G7 als prioriteit zijn bestempeld.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 25/04/2019

naar boven