Gezamenlijke verklaring over de langetermijnstrategie en de klimaatambitie van de EU inzake het klimaat (25 juni 2018, Luxemburg) [fr]

Europa dient het Akkoord van Parijs na te leven en zijn ambities te verhogen.

Tijdens de bijeenkomst van de Raad van ministers van Milieu ondertekenden de ministers van 14 lidstaten van de Europese Unie een verklaring waarin Europa wordt opgeroepen om tijdens de COP24 aan te kondigen dat het zijn klimaatambitie zou verhogen (zie bijlage). Dit vereist een inzet die verder zal reiken dan de vermindering van de broeikasgasuitstoot met 40% tegen 2030. Voornoemde doelstelling werd aangekondigd vóór de COP21. De meest recente wetenschappelijke studies tonen echter aan dat het nodig zal zijn om verder te gaan dan dat om de opwarming van de aarde onder de 2°C of zelfs onder de 1,5°C te houden. Verder wordt de Commissie opgeroepen om in haar langetermijnstrategie een scenario op te nemen dat gericht is op de neutraliteit van haar broeikasgasuitstoot in 2050. Tot dusverre had de Europese Raad zich ertoe verbonden de uitstoot tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van 1990.

Nicolas Hulot, Franse ministre d’État, minister van Ecologische en Solidaire Transitie: “We willen dat Europa zijn toezeggingen naar boven bijstelt, in overeenstemming met het Klimaatplan. Een week geleden, tijdens de Petersberg-dialoog, werden we hier opnieuw op attent gemaakt door de Marshalleilanden, waarvan het grondgebied dreigt te worden overstroomd door de stijgende zeespiegel. We kunnen deze oproep niet negeren, we dienen erop te reageren en de voortrekkersrol van de Europese Unie op ons te nemen. Dit is een duidelijke boodschap die we vandaag samen met de ministers uit 13 andere Europese landen uitdragen om de COP24 tot een succes te maken.”

PDF - 485.3 kB
Common statement on the long-term strategy and the climate ambition of the EU
(PDF - 485.3 kB)

- Meer informatie (in het Frans): https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

gepubliceerd op 03/07/2018

naar boven