Gezamenlijke verklaring van Frankrijk en Duitsland over de stabilisatie van Mosul (11 juli 2017) [fr]

Voor Frankrijk en Duitsland betekent de bevrijding van Mosul de hoop op een verenigd, democratisch en veilig Irak. De nederlaag van ISIS in Mosul biedt een unieke kans voor wederopbouw en nationale verzoening.

In deze dagen van bevrijding, danken wij de autoriteiten, militairen en het volk van Irak voor hun inspanningen. Wij waarderen eveneens de reactiviteit van de Verenigde Naties ten opzichte van de zeer ernstige humanitaire situatie, en onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers die de afschuwelijke daden van ISIS hebben ondergaan.

Irak zal worden geconfronteerd met enorme uitdagingen, en de blijvende betrokkenheid van de internationale gemeenschap is van belang om Irak te ondersteunen. Frankrijk en Duitsland zullen doorgaan met het steunen van de Iraakse regering in deze noodsituatie door ontmijningsacties en door bij te dragen aan het herstel van basisvoorzieningen om een vrijwillige en duurzame terugkeer van Iraakse ontheemden, onder de meest gunstige veiligheidsomstandigheden, te stimuleren.

De overwinning op ISIS vereist ook de volledige mobilisatie van de Iraakse autoriteiten, met de steun van hun bondgenoten, bij het maken van vorderingen op het gebied van stabilisatie, wederopbouw, verzoening en de inwerkingstelling van een inclusief bestuur, overeenkomstig de federale grondwet. Het is onder deze voorwaarden dat de overwinning duurzaam zal zijn.

gepubliceerd op 24/08/2017

naar boven