Gezondheid [fr]

Eerste hulp

Elk ziekenhuis beschikt over een afdeling spoedeisende hulp die permanent open is. Artsen en apotheken organiseren tevens nacht- en weekenddiensten. De meeste apotheken zijn ook op zaterdag open.

Telefoonnummers:

- Voor medische spoedgevallen, SAMU - 15 : ingeval van nood, spoedgeval in huis, gewonden, malaise in een openbare gelegenheid, bedrijfsongeval.

- Brandweer, hulp aan mensen in nood - 18: bij brand, verkeersongeval, ongeluk in huis, explosie, vrijkomen van gas of giftige stoffen, verdrinking, overstroming

- Alarmnummer 1-1-2 (Europees noodnummer): wanneer men met een mobiele telefoon belt

GIF-http://www.maladiesraresinfo.org/

Ziektekostenverzekering

Het systeem van ziektekostenverzekering in Frankrijk maakt deel uit van het sociale zekerheidsstelsel en wordt gefinancierd middels inhoudingen op het salaris, accijns op alcohol en tabak en inkomensafhankelijke bijdragen. De Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM, ziekenfonds) beheert alle voorzieningen van deze verzekering: vergoedingen, uitkeringen in het kader van zwangerschap, ziekengeld.

Er bestaan verschillende ziekenfondsen naar gelang uw persoonlijke situatie (werknemer, student, werkloze, zelfstandige, enz.).
Indien u in loondienst bent, zal uw werkgever u behulpzaam zijn bij de inschrijving bij de CPAM. Indien u als zelfstandige werkt of indien u niet actief bent, dient u zelf voor inschrijving te zorgen.

Bij een tijdelijk verblijf in Frankrijk kunt u verzekerd blijven via uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Informeer rechtstreeks bij uw verzekeraar.

De CMU (couverture maladie universelle) is een zorgverzekering voor de minder draagkrachtigen die niet vallen onder een van de andere verplichte verzekeringen van de Sécurité sociale.

De meeste Fransen sluiten naast de verplichte ziektekostenverzekering een aanvullende verzekering af.

Meer weten:
- uw eerste contact is de CPAM waaronder uw woonplaats ressorteert De gegevens van de CPAM in mijn departement
- L’assurance maladie en ligne
- Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ook in het Engels) met o.a. een beschrijving van het Franse sociale zekerheidsstelsel in het Engels

De behandelend arts

De behandelend arts, door de patiënt vrij te kiezen, speelt een centrale rol in het verwijzen en het volgen van deze laatste gedurende de gehele behandeling. Huisarts of specialist, de behandelend arts verzorgt de coördinatie van het medisch dossier en stuurt de patiënt, met zijn toestemming, naar de specialist die het meest geschikt is om hem te behandelen. Het staat de patiënt vrij van behandelend arts te veranderen, indien hij dat wil.
(Let op: meestal dient men meteen na het bezoek aan huisarts of specialist te betalen.)

Wanneer hoeft men zich niet eerst tot de behandelend arts te wenden?
- in spoedgevallen
- indien men op vakantie of zakenreis is
- bij afwezigheid van de behandelend arts
- voor een afspraak bij bepaalde specialisten: gynecoloog (voorschrijven van anticonceptiemiddelen, periodiek onderzoek, zwangerschap, enz.), oogarts (voorschrijven of vernieuwen van corrigerende glazen, staaronderzoek), kinderarts (kinderen onder de 16), psychiater en tandarts.

gepubliceerd op 19/11/2008

naar boven