Gezondheid en sociale voorzieningen

Het Franse stelsel van sociale zekerheid, de Sécurité sociale, is ingevoerd in 1945. Het is gebaseerd op het principe van de verdeling (de uitkeringen zijn verzekerd door de premiebetalingen van de werkenden).

In 2014 bedroeg het totaal van de sociale beschermingsregelingen 737 miljard euro (of 32,2% van het BBP).

Er zijn zes soorten sociale uitkeringen. De uitkering ouderdomspensioen (313 miljard euro) en gezondheidszorg (241 miljard euro) vertegenwoordigen samen 80% van de uitkeringen. De overige 20% zijn onderverdeeld in kinderbijslag e.d., werkgelegenheid (werkloosheidsuitkering en beroepsvorming), armoede en sociale uitsluiting, en huisvesting.

Het steeds groter wordende aantal pensioengerechtigden ten opzichte van de werkende bevolking, alsmede de medische vooruitgang en de verhoging van de levensverwachting hebben geleid tot een tekort bij de Sécurité sociale en in 2003 tot een hervorming van het ouderdomspensioen.

Zie ook :
- www.securite-sociale.fr
- www.sante.gouv.fr

gepubliceerd op 25/08/2020

naar boven