14,02 miljard dollar toegezegd aan het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria (9-10 oktober 2019, Lyon) [fr]

Frankrijk organiseerde op 9 en 10 oktober 2019 de zesde Global Fund Replenishment Conference van het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria in Lyon.

Om de drie jaar organiseert het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria een Global Fund Replenishment Conference voor de wederaanvulling van zijn financiële middelen. Ter gelegenheid hiervan kondigen alle donateurs uit de publieke en private sector hun financiële toezeggingen aan. Ook partners van het Wereldfonds en het maatschappelijk middenveld behoren tot de genodigden, die betrokken zijn bij de inspanningen van het Wereldfonds en bij de uitvoering van programma’s in hun land. De ingezamelde donaties worden vervolgens gebruikt voor de directe financiering van programma’s ter voorkoming en bestrijding van de drie grote pandemieën, die jaarlijks aan ongeveer 2,5 miljoen mensen het leven kosten.

Vandaag de dag wordt de internationale gemeenschap geconfronteerd met het risico dat van het huidige traject van uitroeiing van deze grote pandemieën wordt afgeweken. Om de tot nu toe geboekte vooruitgang te waarborgen en de uitdagingen waar we voor staan aan te gaan, moet de gehele internationale gemeenschap haar krachten bundelen en haar inspanningen opvoeren om de 3e Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (goede gezondheid en welzijn) te behalen.

Aids, tuberculose, malaria: wat zijn de ontwikkelingen?
Het Wereldfonds heeft sinds zijn oprichting 32 miljoen levens gered. Zijn impact op de ontwikkeling van deze ziektes is doorslaggevend geweest. Het sterftecijfer als gevolg van hiv/aids is sinds 2002 gehalveerd. Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er vandaag de dag echter nog steeds uitdagingen die moeten worden aangegaan:

  • In 2018 leefden 37,9 miljoen mensen met hiv en nam het aantal nieuwe besmettingen in een vijftigtal landen toe.
  • Malaria heeft in 2017 aan meer dan 435.000 mensen het leven gekost en de vooruitgang is sinds 2015 gestagneerd.
  • In 2017 heeft tuberculose aan 1,3 miljoen mensen het leven gekost, hebben antibioticaresistente vormen zich verspreid en nam het aantal nieuwe gevallen in West- en Centraal-Afrika met 10% toe..

Het doel: 16 miljoen levens redden

De donateurs die op 9 en 10 oktober 2019 ter gelegenheid van de zesde “Global Fund Replenishment Conference” bijeenkwamen in Lyon, hebben een bedrag van 14,02 miljard dollar toegezegd voor de komende drie jaar. Nog nooit eerder heeft een multilaterale organisatie in de gezondheidssector zo’n groot bedrag ingezameld. Ook is het het grootste bedrag ooit dat door het Wereldfonds is opgehaald. Met dit geld kan het Wereldfonds de getroffen landen en bevolkingen ondersteunen en zo miljoenen levens redden, miljoenen nieuwe besmettingen voorkomen en innovaties en verbeteringen in de gezondheidszorg blijven financieren. Deze toezegging is essentieel als we aan deze drie pandemieën tegen 2030 een einde willen maken.

Frankrijk zet zich ten volle in

De president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, heeft besloten om als gastheer op te treden voor de zesde Global Fund Replenishment Conference om te laten zien dat Frankrijk vastbesloten is om deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling te behalen. De conferentie vindt plaats in Lyon, een belangrijke Franse stad die vooroploopt op het gebied van de wereldgezondheidszorg.

Frankrijk is een van de oprichters van het Wereldfonds. Het land is sterk betrokken bij het bestuur van het Fonds, heeft sinds zijn oprichting in 2002 4,61 miljard euro bijgedragen en is daarmee de op één na grootste donateur ooit. Frankrijk heeft bijgedragen aan de inspanningen van het Wereldfonds om miljoenen levens te redden en zal dat blijven doen.

Frankrijk heeft dit jaar tijdens zijn G7-voorzitterschap, waarin de wereldgezondheidszorg in de schijnwerpers werd gezet en de Sahel-regio als prioriteit werd bestempeld, zich ervoor ingezet dat de Staten, maar ook de belangrijkste niet-statelijke actoren, zich opnieuw ertoe verbinden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling op het gebied van gezondheid te behalen. Ook heeft Frankrijk ervoor gepleit dat de door pandemieën getroffen Staten die geld ontvangen van het Wereldfonds zich ertoe verbinden het financieringsaandeel in hun eigen gezondheidszorg te verhogen. Door verhoogde of nieuwe bijdragen van donateurs en door ervoor te zorgen dat meer nationale middelen voor de gezondheidszorg worden ingezet, kunnen Frankrijk en de gehele internationale gemeenschap een beslissende uitwerking hebben op de aids-, tuberculose- en malariapandemieën, om deze tegen 2030 een halt toe te roepen.

Bron en meer informatie (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 18/10/2019

naar boven