Grensoverschrijdende samenwerking – Ambassadeur brengt bezoek aan Haut-de-France (11 en 12 mei 2017) [fr]

Na het bezoek van Michel Lalande, prefect van de regio Hauts-de-France, prefect van het Noorden, aan Nederland op 3 en 4 april, ter versterking van de samenwerking van de regio Hauts-de-France met de omliggende landen, bezocht de ambassadeur op 11 en 12 mei op zijn beurt de regio Hauts-de-France.

Dit bezoek maakt deel uit van de "diplomatie des territoires" (regionale diplomatie), en is een voortzetting van de samenwerking die de regio Hauts-de-France in april is aangegaan met Nederland tijdens het bezoek van de prefect Lalande. In de toekomst zal deze samenwerking nog verder worden uitgebreid met uitwisselingen tussen de Hauts-de-France en de ambassade, met als doel de prioriteiten die zijn geïdentificeerd tijdens deze twee bezoeken uit te voeren, en de nauwe banden tussen deze regio en Nederland te versterken.

Tijdens dit bezoek ontmoetten de ambassadeur van Frankrijk in het Koninkrijk der Nederlanden en verschillende afdelingshoofden van de ambassade Karine Charbonnier, vice-voorzitter van de Conseil régional van het Hôtel de Région die verantwoordelijk is voor de bedrijfsopleidingen en de bedrijfsrelaties. Tijdens deze ontmoeting werd de balans opgemaakt van de internationale invloed van de regio Hauts-de-France.

Tijdens een bezoek aan EuraTechnologies, mede mogelijk gemaakt door Pierre Saintignon, voorzitter van het onderzoekspark, ontmoette de delegatie verschillende actoren die meewerken aan het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de Franse savoir-faire op het gebied van innovatie. De startups uit Lille zullen terecht kunnen bij French Tech Amsterdam, in het bijzonder tijdens de Franse Tech Days, georganiseerd door Business France in Nederland.

De ambassadeur wisselde ook uit met Marie-Pierre Bresson, loco-burgemeester van Lille, over samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden, waaronder Rotterdam, en over de huidige en toekomstige Frans-Nederlandse samenwerkingsprojecten ten behoeve van de ontwikkeling en uitbreiding van de stad.

De ambassadeur hield een toespraak tijdens het eerste Frans-Nederlandse Hackathon, georganiseerd door de Métropole Européenne Lilloise en het Réseau franco-néerlandais, met het thema een betere samenwerking tussen Frankrijk en Nederland. De uitwisseling tussen de twee landen dient te worden uitgebreid, vooral op het gebied van onderzoek en universitaire samenwerking, met projecten zoals deze eerste Hackathon.

Het diner dat de prefect had georganiseerd over economische diplomatie, bracht alle actoren in het project Kanaal Seine-Noord Europa bijeen. Voor de regio Hauts-de-France zal dit project een structurerende rol spelen in de ontwikkeling van de rivieren en van de haven, en in de manieren om wegverkeer te reguleren en luchtvervuiling tegen gaan.

Tenslotte ontmoette de ambassadeur François Decoster, vice-voorzitter van de Regionale Raad verantwoordelijk voor cultuur, en directeuren van musea uit de regio. Tijdens deze ontmoeting werd uitgewisseld over de mogelijke manieren waarop de ambassade en haar partners kunnen bijdragen aan begeleiding op het gebied van cultuur en toerisme.

De contacten die tijdens dit bezoek zijn gelegd zullen de Frans-Nederlandse gedecentraliseerde samenwerking ongetwijfeld stimuleren.

gepubliceerd op 15/05/2017

naar boven