Grensoverschrijdende samenwerking - Regioprefect brengt bezoek aan Nederland (3 en 4 april 2017) [fr]

Na zijn bezoek aan Londen in december bracht Michel Lalande, prefect van de regio Hauts-de-France, prefect van het Noorden, op 3 en 4 april een bezoek aan Nederland om de samenwerking tussen de regio Hauts-de-France en de aangrenzende landen verder te ontwikkelen.

Dit bezoek paste in het kader van de "diplomatie des territoires" (regionale diplomatie), waarvan de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling tijdens zijn bezoek aan Lille in december de grote lijnen nog benadrukte. Want, aangezien de regionale ontwikkeling in de Hauts-de-France nauw verweven is met die in de aangrenzende landen en in heel Noordwest-Europa, moet het overheidsbeleid in dit grensgebied worden gezien in deze Noord-Europese regionale context.

De prefect ontmoette de heer Philippe Lalliot, ambassadeur van Frankrijk van het Koninkrijk der Nederlanden, en enkele directeuren van vestigingen van Franse bedrijven in Nederland, België en Luxemburg, en besprak de voordelen van de regio Hauts-de-France met hen. Deze uitwisselingen hadden twee doelen: het bevorderen van de export van regionaal talent naar het buitenland en het bevorderen van de ontvangst van buitenlands potentieel in de Hauts-de-France.

De prefect wisselde ook uit met vertegenwoordigers van Europol en Eurojust over de huidige en toekomstige samenwerking op het gebied van de bestrijding van misdaad, illegale handel en terrorisme.

Ook ontmoette hij de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, met wie hij sprak over verschillende gemeenschappelijke ontwikkelingsvraagstukken: de ontwikkeling van de rivieren en van de haven in het kader van het Kanaal Seine-Noord Europa, het waterbeheer, en de manieren om wegverkeer te reguleren en luchtvervuiling tegen gaan.

Tot slot bood zijn ontmoeting met vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit van Rotterdam de gelegenheid om de uitmuntende opleidingen van de toekomstige Universiteit van Lille-Nord Europe te presenteren, en een eventuele versterking van de Frans-Nederlandse samenwerking te bespreken.

De contacten die tijdens dit bezoek zijn gelegd zullen bijdragen aan de toekomstige Frans-Nederlandse samenwerking van de gedecentraliseerde diensten.

gepubliceerd op 06/04/2017

naar boven