Herdenking Franse Commando’s te Wassenaar (27 februari 2017, Wassenaar) [fr]

Op maandag 27 februari 2017 vond op het strand van Wassenaar een herdenkingsceremonie plaats. Hierbij werden zes Franse commando’s van de Forces françaises libres onder commando van Kapitein Trépel herdacht. Zij sneuvelden in 1944 op of rondom dit strand.

De Operatie Wassenaar speelde zich af in de nacht van 27 op 28 februari 1944. De Franse commando’s hadden een dubbele missie: het testen en rapporteren van een maximum aan informatie over de vijandelijke defensie waaronder de «Atlantische muur», en ook het verzamelen van inlichtingen over de eventuele aanwezigheid van geheime wapens. Door hun offer hebben deze strijders het voor de volgende generaties mogelijk gemaakt om te leven in een vrij en vreedzaam Europa.

73 jaar na deze operatie waren wij met zijn allen bij elkaar gekomen om op maandag 27 februari hun herinnering te eren met meer dan 200 personen, zowel burgers als militairen.

De heer Rob Mes, ceremoniemeester en voorzitter van de Commando Vereniging Zuid-Holland, zette het verloop van de ceremonie uiteen: te beginnen met speeches, vervolgens de kranslegging voor het monument, één minuut stilte, en daarna het Franse en Nederlandse volkslied.

De burgemeester van Wassenaar, de heer Charlie Aptroot, opende de ceremonie in het Frans, getuigenis van de broederschap tussen onze twee landen. Hij heette onder andere de militairen welkom, in het bijzonder de groene baretten waarvan 14 oude Franse Marine commando’s die speciaal vanuit de Lorient waren gekomen voor deze herdenking en ook het Korps Commandotroepen, evenals alle verenigingen voor hun deelneming aan de ceremonie.

Op zijn beurt nam Kolonel Nogrette, Defensie attaché aan de Franse Ambassade te Nederland het woord. Eerst in het Nederlands en vervolgens in het Frans, om Kapitein Trépel en zijn mannen te eren. Hij herinnerde eraan dat wij, dankzij deze helden, een soeverein Europa hebben geërfd dat berust op een ideaal van gezamenlijke waarden welke soms bedreigd kunnen worden. Vandaag de dag zetten onze krijgsmachten dit gevecht tegen de verdrukking voort en strijden zij voor de vrijheid op onze nationale grondgebied als ook op buitenlands terrein. De Franse en Nederlandse krijgsmachten waren ingezet in Afghanistan en zijn dit nog steeds in Mali en in de Levant. Hiervoor heeft Kolonel Nogrette aan zes Nederlandse militairen een Franse medaille uitgereikt, vier officieren en twee onderofficieren, die zij aan zij met de Franse krijgsmachten hebben gediend. Deze militairen hebben zich onderscheiden door hun verdiensten in onder andere Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Gabon. Onze wapenbroederschap bestaat nog altijd.

Na twee uur onder een bewolkte en regenachtige hemel te hebben doorgebracht «un vrai temps de commando» (echt commandoweer), konden alle aanwezigen weer warm worden met een kop echte Hollandse erwtensoep.

- Toespraak van de Defensie attaché Kolonel Nogrette (in het Frans en in het Nederlands):

PDF - 46.4 kB
Discours prononcé par le Colonel Nogrette
(PDF - 46.4 kB)

- Lees ook het artikel : Geschiedenis van het 1e Bataillon de Fusiliers-Marins onder commando van Kapitein Charles Trépel, en van zijn mysterieuze verdwijning

gepubliceerd op 02/03/2017

naar boven