Herdenking Franse parachutisten te Assen (10 avril 2015) [fr]

Op vrijdag 10 april werd in Assen de operatie Amherst, die 70 jaar geleden heeft plaatsgevonden, herdacht. In de nacht van 7 op 8 april 1945 sprongen 702 Franse parachutisten boven de provincie Drenthe, waar 33 van hen zijn omgekomen.

In het bijzijn van 4 Franse oud-parachutisten die hebben deelgenomen aan de operatie, werd er bij het monument dat is opgericht voor deze Franse soldaten een ontroerende herdenkingsplechtigheid gehouden. Hierbij waren lokale autoriteiten, militairen van de Johan Willem Friso kazerne, scholieren die het monument geadopteerd hebben, vertegenwoordigers van Franse verenigingen en andere geïnteresseerden aanwezig.

Tijdens zijn toespraak ter ere van de oud-strijders, onderstreepte kolonel Esqué het verband tussen deze operatie en het vervolg dat daaraan is gegeven door Frankrijk en Nederland, die op het gebied van Defensie nog steeds nauw samenwerken. De bevrijding van de Nederlandse gijzelaar in Mali door Franse militairen van de operatie Barkhane is hier een bewijs van.

De koers die 70 jaar geleden door de Franse parachutisten in de provincie Drenthe is gezet, wordt nog altijd gevolgd.

- Toespraak van kolonel Esqué :

PDF - 13.5 kB
Toespraak van kolonel Esqué
(PDF - 13.5 kB)

gepubliceerd op 14/04/2015

naar boven