Herdenking aan de Wassenaarseslag (27 februari 2018, Wassenaar) [fr]

Op dinsdag 27 februari 2018 werd er op het strand van Wassenaar een ceremonie gehouden ter ere van de zes marine commando’s van de Forces françaises libres die in de nacht van 27 op 28 februari 1944 op deze plaats zijn gesneuveld.

JPEG

Kapitein Charles Trépel leidde 74 jaar geleden een missie op het strand van Wassenaar met zijn mannen: Roger Cabanela, Fernand Devilliers, Rene Guy, Jean Hagnere en Jacquelin Rivière. Hun doel was om informatie te verzamelen over de vijandelijke verdedigingswerken “de Atlantikwall”, evenals over de mogelijke aanwezigheid van geheime wapens, gemeld door verschillende verzetsnetwerken in heel bezet Europa (Noorwegen, Polen, België, Nederland, Frankrijk). Maar van deze missie, de derde op dezelfde plek, keerde niemand terug.

Uit deze strijd tegen de bezetters ontstond een wapenbroederschap tussen Frankrijk en Nederland. De Fransen waren vanaf 1940 actief in Zeeland, vervolgens in Normandië en in Wassenaar, zetten zich in voor de bevrijding van Vlissingen in 1944 en in Operatie Amherst in april 1945 (provincie Drenthe). Deze wapenbroederschap heeft zich voortgezet in Korea, Libanon, in het voormalige Joegoslavië en in Afghanistan. En zij is nog steeds actueel in Mali, in de Levant, in Litouwen, en afgelopen september 2017 in de Antillen toen beide landen hulp boden aan de getroffen bevolking.

JPEG
Meer dan 150 mensen namen deel aan de herdenkingsceremonie aan de Wassenaarse Slag, waaronder de heer André-Charles Trépel, zoon van Kapitein Trépel, die speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland was gekomen. Een re-enactment groep, in gevechtstenue uit de Tweede Wereldoorlog, en behorend tot de Vereniging Historische Militaria, was aanwezig en stond naast de Defensie attachés van de Verenigde Staten en van Duitsland, een militair vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk, en een representant van het Franse Consulaat.

Een detachement Franse militairen uit Den Haag, Eindhoven en Den Helder, evenals de reservist Luitenant-ter-zee Jean-Baptiste Juery, voormalig officier van het commando Trépel, waren aanwezig bij de plechtigheid. Ook namen vertegenwoordigers van de Nederlandse strijdkrachten, Franse en Nederlandse veteranen, waaronder commando’s, en tevens vertegenwoordigers van patriottische verenigingen, deel aan de ceremonie.

JPEG
Na de toespraken van de locoburgemeester van Wassenaar, de heer Bert van Doorn, de Franse Defensie attaché, Kolonel Sylvain Nogrette, en de heer Rob Mes, voorzitter van de Commando Vereniging Zuid-Holland, volgde een minuut stilte, en werden er vervolgens 19 kransen bij het monument neergelegd (zie lijst onderaan dit artikel). Hierna reikte Kolonel Nogrette de Franse onderscheiding Médaille de la Défense Nationale uit aan twee Nederlandse officieren voor hun uitstekende verdiensten wat betreft in Irak in 2017 en de voorbereiding van externe operaties. Na de herdenkingsceremonie en de medaille-uitreiking werden de Franse en Nederlandse volksliederen gespeeld onder het omhoog hijsen van beide landsvlaggen met op de achtergrond een strakblauwe hemel.

JPEG

PDF - 31.2 kB
Toespraak van de Franse Defensie attaché, Kolonel Nogrette
(PDF - 31.2 kB)

JPEG

Lijst van organisaties die een krans hebben gelegd.

1. M. le Maire-adjoint, M. Bert Doorn accompagné de M. André-Charles Trépel
2. L’Attaché de Défense auprès de l’ambassade de France aux Pays-Bas
3. Représentant de l’Attaché de Défense auprès de l’ambassade du Royaume -Uni aux Pays-Bas
4. L’Attaché de Défense auprès de l’ambassade des Etats-Unis aux Pays-Bas
5. Consulat général de France aux Pays-Bas
6. Représentants des Forces Armées néerlandaises
7. Association des Anciens Combattants Français des Pays-Bas et Fédération des Anciens Combattants résidant hors de France.
8. Association L’Union des Français de l’étranger aux Pays Bas
9. Association Le souvenir français aux Pays Bas
10. Association des Cadres de réserve aux Pays-Bas
11. Fondation Stichting Steun Bevrijders Walcheren 1940-1945 et Fondation des anciens Combattants
12. La Fondation de la France Libre aux Pays Bas
13. Association Bond van Wapenbroeders Zuid-Holland
14. Ere peloton Waalsdorp
15. Association Contact Oud Mariniers (COM)
16. Fondation Musée Vitality
17. Association De Oorlogs Graven Stichting
18. Association de Wassenaar “Oranjevereniging Koningin Wilhelmina”
19. Association Commando vereniging Zuid-Holland, Commando Speciale Troepen

JPEG

gepubliceerd op 11/07/2018

naar boven